Nezaměstnanost v Karlovarském kraji podle MPSV

Aktuální data – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci července 2020 celkem 10 459 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 960 dosažitelných.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 5,27 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 2,01 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov, nejvyšší meziměsíční nárůst nezaměstnanosti vykázal okres Karlovy Vary.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 7 2020 evidováno na úřadech práce celkem 10 459 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 960, tj. 95,2 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 304, tj. o 3,0 %, to představuje šestý nejvyšší nárůst v celé ČR. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (50,8 %, tj. 5 317 žen). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 302 (2,9 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 844 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 47,7 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,8 let a nezaměstnaní byli o 1,1 roku mladší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 7. 2020, zjistíme, že 43 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 499). K 31. 7. 2020 bylo evidováno na úřadech Karlovarského kraje 36,3 % všech uchazečů o zaměstnání po dobu do třech měsíců a došlo tak k výraznému nárůstu o 58,9 % oproti stejnému období minulého roku. Toto bylo pravděpodobně ovlivněno mimořádnou situací na pracovním trhu v souvislosti s koronavirovou pandemií. Ve srovnání s koncem února letošního roku došlo v posledních pěti měsících k  nárůstu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 26,7 % (z 2 994 k 29. 2. 2020 na 3 794 k 31. 7. 2020).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 094 nárok na podporu v nezaměstnanosti a oproti minulému měsíci došlo k mírnému navýšení těchto uchazečů, a to o 0,3 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 253, tj. 40,5 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 31. 7. 2020 v našem kraji činila 9 036 Kč.

V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj k uvedenému datu třetího nejvyššího podílu nezaměstnaných (5,27 %) po Moravskoslezském (5,56 %) a Ústeckém (5,41 %) kraji. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v Pardubickém (2,71 %) a Jihočeském kraji (2,85 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 5,95 %. V meziokresním srovnání tak obsadil celkové 72. místo v pomyslném žebříčků okresů.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (4,39 %), který se umístil na 61. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti únoru 2020, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 14. příčce, tak doznal rekordní pokles o 47 příček. Přesto je okres Cheb jediným okresem v Karlovarském kraji, kdy se růst nezaměstnanosti zastavil. Ve zbývajících dvou okresech našeho kraje podíl nezaměstnaných stále narůstá.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 66 okresech ČR. Nejvíce se zvýšil počet nezaměstnaných v okresech Olomouc (o 8,0 %), Praha (o 7,9 %) a  Praha-západ (o 7,3 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve zbývajících 11 okresech, největší pak v okresech Jeseník (o 4,3 %), Český Krumlov (o 3,7 %), Písek (o 3,6 %) a  Znojmo (o 3,5 %).

Ve všech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil, přičemž nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary (o 4,8 %).

Na konci července 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 193 volných pracovních míst, z toho 16,1 % pro absolventy a mladistvé a 2,6 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst se tak meziměsíčně zvýšila, a to o 3,1 %. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (12 113) a Plzeňském kraji (7 287). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 280) a Jihomoravském kraji (1 301).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,23). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,01, což je druhý nejvyšší údaje v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,17 uchazeče více, než dosáhl celorepublikový průměr (0,84). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,35) a  Pardubickém kraji (0,36).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,27 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo 5 uchazečů.

Zdroj: Český statistický úřad


 

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.