V průzkumu Místo pro život 2024 skončil kraj poslední

Karlovy Vary – Zatímco v roce 2022 bral Karlovarský kraj bronz s nejvyšším podílem plochy přírodních biotopů, nejnižší produkcí komunálního odpadu, nejnižším rozdílem ve výši platů u mužů a žen nebo například nejnižším podílem dětí nepřijatých do mateřských škol. Pak tento rok se stal ve čtrnáctém ročníku výsledek spíš propadákem. Celková tabulka zařadila kraj na poslední místo.

Z celkových výsledků se nejlépe se žije v hlavním městě Praze, v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Analytická agentura Datank ve výzkumu každoročně vyhodnocuje kvalitu podmínek pro život ve všech krajích České republiky, a to na základě dat získaných z nezávislých zdrojů a údajů z průzkumu prováděného mezi 1 600 obyvateli.

Průzkum se zaměřuje na oblasti jako bezpečnost, péče o vzdělávání, infrastruktura, zdravotnictví a sociální práce, ekologie i volnočasové aktivity a turismus.  A pojďme od pozitiv. V oblasti ekologie a environmentality má kraj třetí resp. druhé místo, tomu pomáhají nejvyšší podíl plochy typu přírodní biotop na celkové ploše a nejnižší produkce komunálního odpadu na obyvatele v zemi. V čem se pokulhává je tříděný odpad. Zajímavý faktor ale je porovnání skutečných dat a pocitu obyvatel. Fakta řadí kraj na místo třetí, ale pocit obyvatel řadí kraj na místa ke konci srovnávací tabulky.

Podobný scénář mají i další kategorie jako: Péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity. Zatím co faktory by řadily kraj okolo desátých pocit, pocitově tak hodnoceny nejsou. Dokonce v kategorii Péče o děti a vzdělávání je pocitově kraj poslední. Volnočasové aktivity a turismus tady jasně vyplývá, že kraj mají asi raději turisté, právě v Karlovarském kraji se totiž z celé země zdrží nejdéle. Obyvatelé ale moc neocenili v průzkumu ani volnočasové aktivity a atraktivitu kulturních akcí.

A nelichotivá je i situace dle dat v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Nejvíce zařízení sociálních služeb v přepočtu na 100 000obyvatel je v Kraji Vysočina a nejméně v Karlovarském kraji. Dalším faktorem v průzkumu byl počet zubařů, kde kraj trpí stejně jako další nedostatkem. Bohužel právě v této sekci kraj zůstal na konci hodnocení jak po stránce dat, tak pocitové.

V oblasti bezpečnosti kde jsou segmenty hodnocení v počtu dopravních nehod na km, míra kriminality, objasněnost trestných činů a sleduje se i počet požárů by kraj v hodnocení skutečnosti patřil na páté místo, pocitově ho ale obyvatelé vnímají také mnohem kritičtěji a řadí spíše ke konci.

V kategorii práce by kraj držel první místo ve faktorech jako nejnižší rozdíl mezi průměrnými mzdami mužů a žen dále velmi nízký podíl nezaměstnaných mužů i žen, vysoká míra ekonomické aktivity, vysoká míra zaměstnanosti a také nejnižší podíl mladých lidí bez práce. Jenže ruku v ruce s tím jde další fakt: Nejvyšší průměrné mzdy jsou v hlavním městě Praze, nejnižší v Karlovarském kraji! Takže v kolonce spokojenost pracovní a výdělek je kraj na samém konci po stránce dat i pocitu. Data a foto zveřejnil web byznysakce.cz

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.