V pondělí bylo v Chebu podepsáno memorandum o spolupráci

Cheb – Krok pro budoucnost kraje se uskutečnil v pondělí 6. května. V Chebu bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi agenturou CzechInvest, společností SIRS, Karlovarským krajem a městem Cheb. Cílem memoranda je připravení plochy průmyslové zóny Cheb II pro strategickou investici. Na projektu se bude podílet i Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto jediný akcionář SIRS a zřizovatel agentury CzechInvest. Cheb navštívil i ministr Jozef Síkela.
Lokalita Chebska má výrazný potenciál pro rozvoj. Díky svému vhodnému umístění, dopravnímu napojení i téměř jednotným majetkoprávním vztahům a také niveletě terénu. V rámci plochy parku o rozloze 140 hektarů může vzniknout až 110 hektarů využitelných přímo pro průmysl. Příprava strategického podnikatelského parku u Chebu bude pilotním projektem nově založené Státní investiční a rozvojové společnosti. Ta zajistí přípravu plochy z hlediska dopravního napojení, majetkového scelení nebo například technické infrastruktury. Dále bude příprava zahrnovat analýzu kapacit občanské vybavenosti města, potřeb regionu a jeho silných stránek a možných příležitostí pro budoucí navazující rozvoj. Základem přípravy bude spolupráce s městem a krajem.


Pomocí Průmyslového parku II bude moc Karlovarský kraj přilákat investory, které by zajistili ekonomický rozvoj nejen Chebu, ale celého regionu. Zároveň budou vytvořeny nové pracovní příležitosti pro vzdělané a kvalifikované pracovníky, což by mohlo mít pozitivní vliv na příliv inteligence do regionu.
Jedním z odvětví, které by se mohlo v budoucím podnikatelském parku, rozvíjet, je chytrá mobilita. V tomto směru lze navázat na probíhající jednání o rozvoji infrastruktury pro výzkum autonomní mobility v Karlovarském kraji, ve kterém již nyní sídlí největší testovací centrum společnosti BMW na světě. Ve spolupráci s německými partnery a společností T-Mobile se usiluje o to, aby se celý Karlovarský kraj postupně stal evropským centrem pro vývoj autonomní mobility.
Koncept podnikatelských parků, které bude připravovat SIRS, je maximálně udržitelný. Počítá se s odpovědným nakládáním s vodou, minimalizací individuální automobilové dopravy a s využitím obnovitelných zdrojů energie. Důraz bude kladen i na otevřenou komunikaci s místními občany. Součástí činnosti SIRS bude i zadání vyhodnocení potenciálního dopadu park na zaměstnanecký trh, mobilitu obyvatel, kapacity bydlení a občanské vybavenosti.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.