V Chebu proběhlo jednání na téma regulace pyrotechniky

Cheb – Ve středu se v Chebu již podruhé jednalo o možné regulaci prodeje a používání zábavní pyrotechniky, které způsobuje problémy především v lokalitách blízkých hranic s Německem. K jednání byli přizváni zástupci Městské policie Cheb, Policie ČR, Obvodního báňského úřadu Sokolov, Celního úřadu pro KK, České obchodní inspekce a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
Pozvání přijal také senátor Miroslav Plevný, poslankyně Jana Mračková Vildumetzová vyjádřila plnou podporu s navrženými změnami.
V důsledku dlouhodobé problematické a nebezpečné situace při nabídce, skladování, prodeji a odpalování pyrotechnických výrobků v oblasti příhraničí byla analyzována současná právní úprava dotýkající se této problematiky a na základě odborné diskuse došlo k návrhu změny zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice.
Otázky, které je třeba v rámci možné úpravy zvážit jsou  časové omezení prodeje pyrotechnických výrobků příp. navázání jejich prodeje na předchozí souhlas obce s jejich odpalováním, dále nutnost osobního převzetí pyrotechnických výrobků při prodeji v e-shopech. Mezi další změny by mohl patřit zákaz držení a nakládání s pyrotechnickými výrobky bez odborné způsobilosti. A také rozšíření možností v případě nařízení zničení či znehodnocení pyrotechnických výrobků držených bez odborné způsobilosti nebo jejich zajištění kontrolními orgány. Nebo navazující rozšíření kontrolní kompetence České obchodní inspekce i na kontrolu značení pyrotechnických výrobků při prodeji spotřebiteli a rozšíření kompetence Policie ČR a obcí na kontrolu fyzických osob, zda nedrží či nemanipulují s pyrotechnickými výrobky bez odborné způsobilosti.
Na základě těchto podkladů senátor Miroslav Plevný přislíbil, že bude v parlamentu jednání o změně tohoto zákona aktivně iniciovat. Uvedla tisková mluvčí Městského úřadu Cheb Simona Liptáková.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.