Karlovy Vary nadále usilují o lepší zdraví a pohybové kompetence dětí

Karlovy Vary – Jediným městem v západních Čechách, které se doposud zapojilo do programu na
zkvalitnění hodin Tělesné výchovy na 1.stupni ZŠ jsou nadále Karlovy Vary. Statutární
město Karlovy Vary v návaznosti na pozitivní odezvu od dětí, rodičů i škol dokázalo zajistit
prostředky na fungování programu Trenéři ve škole i třetí rok v řadě.
Program Trenéři ve škole je založen na spolupráci proškolených sportovních trenérů
s učitelkami na 1.stupni ZŠ, kde jsou děti vzhledem ke svému věku a vývojové etapě
nejvnímavější na budování vztahu k pohybu a získání pohybových kompetencí. „Tělesná
výchova se za poslední roky propadla v oblíbenosti předmětů na školách až někam na 3.-4.
místo, což z pohledu vývoje dětí není normální, a poměrně málo se ve společnosti ví, že
pestrý a dostatečný pohyb je základem i pro správný rozvoj mozku. Jde tedy o zásadní vliv
nejen na fyzické, ale i mentální zdraví dětí,“ říká jeden ze zakladatelů programu TVŠ,
dlouholetý pedagog a trenér Antonín Barák.
Do programu je na 9 školách v 1. a 2. třídách v Karlových Varech zapojeno 9 různých sportů,
mezi nimi například judo, atletika, karate, ale i fotbal nebo dokonce golf. „Program je
z pohledu zásahu dětí a sportů zcela neselektivní. Snažíme se díky němu propojovat školní
a sportovní prostředí, ale i sporty mezi sebou. Trenéři vědí, že do hodin nechodí trénovat,
ale pohybově rozvíjet děti v duchu svého sportu a hlavně inspirovat paní učitelku. Zároveň
se jedná o činnost zásadně nenáborovou,“ doplňuje manažer rozvoje programu, trenér a
sportovní komentátor Ondřej Lípa.
V letech 2021 a 2022 se na financování projektu podílelo statutární město Karlovy Vary a
Národní sportovní agentura. Od ledna 2023 do června 2023 projekt „Trenéři ve škole –
Karlovy Vary“ již probíhal pouze za finanční podpory statutárního města Karlovy Vary.
Vzhledem k tomu, že reference na program TVŠ jsou natolik pozitivní, dokázalo statutární
město Karlovy Vary pro karlovarské děti a školy najít finanční prostředky v rozpočtu i pro
školní rok 2023/2024.
Program TVŠ je postaven na řadě principů, který mají pomoci k rozhýbání všech dětí
v dotčených třídách, a proto se odehrává v řádných hodinách TV. Trenéři procházejí školením
pedagogických základů, vývojové psychologie, zdravovědy, ale také psychomotorických
aktivit, které už několik desítek let slouží jako léčebný a kompenzační nástroj pro děti
s poruchami chování. „Naším cílem je, aby trenéři ve spolupráci s paní učitelkou dokázali
zaujmout a rozpohybovat především ty méně pohybově aktivní děti, a také děti
s poruchami chování. Je to velmi důležité pro jejich zdraví i kognitivní funkce jako například
pozornost, paměť nebo řešení problémů a kreativitu,“ dodává Antonín Barák.
Podobným procesem na základních školách prochází řada městských částí například v Praze,
ale také další města po celé České republice. „Aktuálně se pohybujeme kolem počtu 30
lokalit po celé republice, kde s místními trenéry obsluhujeme přibližně 25 tisíc dětí.
V Karlových Varech máme jeden z nejlepších týmů trenérů a spolupráce se školami i
městem je velmi vstřícná. Vyplývá z toho, jak město i školy vnímají důležitost pohybu a
zdraví dětí,“ uzavírá za spolek TVŠ Ondřej Lípa.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.