Modernizace silnice Toužim – Smilov byla zahájena

Karlovy Vary – Na začátku měsíce byl slavnostně zahájen projekt modernizace silnice II/207
v úseku mezi obcemi Radyně a Smilov. Akce je podpořena příspěvkem z Evropské unie, a to
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

„Modernizace se týká úseku v délce 1,7 kilometru, kde dojde ke zvýšení bezpečnosti
provozu prostřednictvím rozšíření komunikace a statickým zajištěním silničního
tělesa. Úsek bude také osazen novými svodidly a dopravním značením. Přestože se
budou muset řidiči připravit na případné zdržení na cestě, a v příštím roce dokonce i
na úplnou uzavírku, věřím, že po dokončení prací bude cestování v tomto úseku velmi
pohodlné a bezpečné,“ uvedl neuvolněný zastupitel Jan Bureš s gescí v oblasti dopravy a
silničního hospodářství.

Celkové náklady činí zhruba 81,9 milionu korun, na základě zadávacího řízení bylo
dosaženo úspory nákladů oproti předpokládané ceně o 33 milionů korun. Předpokládaný
příspěvek z Evropské unie dosáhne maximálně 85 % celkové ceny. Stavbu bude realizovat
firma Roadfin stavby s. r. o.

V rámci prací dojde také k dalším rozšířením v obloucích s částečnou úpravou výškového
vedení trasy, součástí projektu jsou i úpravy všech propustků odvodňovacího systému
včetně zřízení nové dešťové kanalizace v obci Radyně. Město Toužim zajistí navazující
úpravy v průjezdních úsecích obcí Radyně a Smilov, konkrétně se jedná například o úpravy
chodníků, autobusových zastávek, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace.

Termín dokončení je plánován na prosince roku 2024. V letošním roce bude akce prováděna
za částečného omezení provozu na silnici II/207, v roce 2024 si stavba vyžádá úplnou
uzavírku, průjezd staveništěm bude povolen jen pro veřejnou autobusovou dopravu a vozidla
integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa bude vedena po silnicích I. a II. tříd.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.