Plzeňský a Karlovarský kraj budou pokračovat ve spolupráci na lince P1 západ s Českými drahami

Karlovarský kraj – S dopravcem České dráhy byl uzavřen smluvní kontrakt na provoz spěšných vlaků z Plzně do Karlových Varů.

Smlouva bude účinná 15 let od prosince 2023 do prosince 2038. Plzeňský kraj tak pokračuje
v zadávání smluv v železniční a autobusové dopravě v otevřených soutěžích, přičemž v tomto případě
byl tento společný postup s Karlovarským krajem navíc vynucen dotačními podmínkami Operačního
programu doprava II, za jehož podpory byla pořízena vozidla na provoz této linky.
Na lince P1 západ, kterou v současné době provozují České dráhy, jsou provozovány čtyři moderní
nízkopodlažní elektrické jednotky RegioPanter, z toho dvě v již známém grafickém designu
Plzeňského kraje. Tyto jednotky nabízejí cestujícím vysokou kvalitu služeb jako např. možnost
připojení na wi-fi, zásuvky, pohodlná látková sedadla s područkami, akustický i vizuální informační
systém či prostorné bezbariérové WC. Cestující s dětmi, osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace a senioři oceňují již od léta 2021, od kdy jsou tyto jednotky v provozu, částečnou
nízkopodlažnost vozidel. Nástup a výstup do/z těchto jednotek v zastávkách a stanicích je tak velmi
komfortní i tam, kde ještě stanice a zastávky neprošly větší rekonstrukcí, což je částečně v úseku
Cheb – Karlovy Vary. V úseku Plzeň – Cheb je trať moderní a zde lze využít v plné míře jak kvality
infrastruktury, tak vozidel.
Zadání tohoto kontraktu formou otevřené soutěže bylo vynuceno podmínkami Operačního programu
doprava II. Oba kraje proto společně vyhlásily na provoz vlaků nabídkové řízení. „V nabídkovém řízení
jsme obdrželi celkem dvě nabídky, a to od dopravců ARRIVA vlaky a České dráhy. Při zajištění stejných
požadavků pro všechny uchazeče nabídl dopravce České dráhy vlaky za nejvýhodnější cenu pro
Plzeňský a Karlovarský kraj, a proto byla s tímto dopravcem uzavřena smlouva na 15 let“, uvedl
náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.
Nový dopravce bude i nadále provozovat čtyři jednotky RegioPanter na této lince, která se těší velké
oblibě cestujících. „V našem kraji se jedná o linku s nejdynamičtějším růstem počtu cestujících. Oproti
červnu 2018 se zde v červnu 2022 zvedl počet cestujících zhruba o 80 % a v červnu 2023 je tento
nárust i nadále stabilní“, upřesňuje Pavel Čížek. „Stejný úspěch a pokračující nárůst počtu cestujících
zaznamenáváme také v Karlovarském kraji, a proto je logické, že velký zájem cestujících vedl k tomu,
že v rámci plnění smlouvy musí dopravce zajistit nejpozději od prosince 2026 další dvě kvalitativně
shodné elektrické jednotky tak, aby byla udržena kultura cestování a zároveň zajištěna dostatečné
kapacita pro cestující“ dodal za Karlovarský kraj neuvolněný člen zastupitelstva pro oblast dopravy
Ing. Jan Bureš, DBA. S ohledem na skutečnost, že na lince P1 západ budou nasazena stejná vozidla
jako nyní, dopravce zůstane stejný a jízdní řád nedozná významných změn, běžný cestující změnu
smluvního vztahu prakticky nepozná. Ve vlacích i nadále bude v úseku Plzeň – Mariánské Lázně platit
přívětivý tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje, který umožňuje cestování téměř všemi spoji
v Plzeňském kraji na jednu jízdenku. V případě zaměstnanců a důchodců pracujících ve veřejné
dopravě v kraji bude i zde uznáváno zaměstnanecké jízdné IDPK. Na území Karlovarského kraje bude
cestujícím i nadále k dispozici tarif IDOK, tarif ČD a nelze opomenout i uznávání výhodné nabídky
příhraniční jízdenky Egronet. „Pokračování v provozu této mezikrajské linky kvalitními drážními
vozidly a optimální nastavení cen jízdného pomáhá díky lepším dosaženým tržbám snižovat výdaje
Karlovarského kraje na úhradu kompenzace ztráty ve veřejné dopravě o cca 10 mil. Kč ročně“, shrnul
závěrem Ing. Jan Bureš, DBA.
Celková hodnota zakázky v cenové úrovni roku 2022 činí necelých 1,7 mld. Kč na celé období 15 let,
což činí zhruba 137 Kč na každý ujetý vlakový kilometr. Od této ceny se ještě budou odečítat vybrané
tržby. Na území Plzeňského kraje vlaky ročně ujedou zhruba 315 tis. kilometrů a na území

Karlovarského kraje 510 tisíc kilometrů. Na Plzeňský kraj tak ročně připadá kompenzace 43 mil. Kč a
Karlovarský kraj 70 mil. Kč.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.