Marienbad Film Festival ocenil filmové experimenty i audiovizuální eseje a oznamuje termín dalšího ročníku

Mariánské Lázně – Kolektiv Prádelna, Johana Novotná a Anna Petruželová získaly tři rovnocenné Ceny
Marienbad Film Festivalu za nejlepší filmy experimentální povahy. Umělecký kolektiv TRIPOT (Aïlien Reyns and Marius Packbier) byl oceněn Cenou Marienbad Film Festivalu za nejlepší audiovizuální esej a Jáchym Šidlák získal Zvláštní uznání poroty za svoji audiovizuální esej Zpátky k troskám.

Příští ročník Marienbad Film Festivalu proběhne 11.–14. 7. 2024. 8. ročník Marienbad Film Festivalu, který proběhl 13.–16. 7. uvedl dohromady 59 filmů z toho 21 zahraničních a 38 českých ve dvou soutěžních podsekcích a ve dvou nesoutěžních sekcích, které kromě filmů představili letos také divadelní kolektiv D’epog, legendárního hudebního skladatele Alvina Currana, retrospektivu umělce Zbyňka Baladrána, produkční společnost CLAW (Klára Mamojková a Wanda Kaprálová), nově restaurovaný film Hirošima, má láska, Sedmikrásky a O slavnosti a hostech, procházky a hudební improvizace interpretů Jiřího Šedivce nebo Kvietah.

Mezinárodní porota ve složení Si Edwards, Michal Pěchouček, Anna Kopecká udělila tři rovnocenné Ceny Marienbad Film Festivalu za nejlepší film experimentální povahy. Kolektivu Prádelna za film Jak vyjádřit touhu nemožného (2022). Vyjádření poroty: „Toto dílo je autentickým záznamem kolektivního činu dobré vůle. Při sledování filmu si musíme znova promyslet pojmy jako síla vůle, altruismus, empatie nebo solidarita. Můžeme objevit jejich nový rozměr. Forma vyprávění zpřítomňuje skutečné lidské drama a probouzí ty, kterých se problém takzvaně netýká.

Kolektiv Prádelna zároveň navrací divadlu jeho původní funkci – tvořit s lidmi a pro lidi, kteří umí vzájemně naslouchat. ”Johaně Novotné za film The last vlog in this world (2022). Vyjádření poroty: „Divoká, imaginativní a pohádková jízda, natočená s osvěžujícím smyslem pro humor a výjimečným uměleckým citem. Zvláštní uznání si zaslouží chorošové klobouky.

Udělujeme druhé ocenění The last vlog in this world.” Anně Petruželové za film za jak dlouho začnou pejska pálit tlapičky když vystoupí na dálnici (2022)

Vyjádření poroty: „Road movie, film o cestě, film o výletu, zkoumá spojení s přírodou a odpojení od ní. Zkoumá všudypřítomný pokrok, obratně proplétá staré a nové filmové formáty a to vše doplňuje o zabijácké závěrečné titulky. ”Mezinárodní porota ve složení Charlie Shackleton, Šárka Gmiterková, Jiří Žák udělila jednu
Cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší audiovizuální esej.

Uměleckému kolektivu TRIPOT (Aïlien Reyns and Marius Packbier) za audiovizuální esej Skin Pleasure. Vyjádření poroty: „Toto jedinečně upřímné dílo, jehož radikální otevřenost umožňuje proniknout do oblastí, které jsou zřídkakdy zkoumány v jakékoli umělecké formě, natož ve videoeseji, nás ohromilo a nenechalo v klidu. I když byl použitý materiál často extrémní, ani jednou jsme nepochybovali o citlivosti tvůrců při zpracování takto složitého a rozporuplného tématu.”

Porota udělila také Zvláštní uznání Jáchymovi Šidlákovi za esej Zpátky k troskám. Vyjádření poroty: „Speciální cenu udělujeme mladému a slibnému video-esejistovi a filmovému vědci Jáchymu Šidlákovi za jeho film ZPÁTKY K TROSKÁM . Shodli jsme se, že jeho esej vyniká tím, že pracuje s nefikčním materiálem a validuje druhé a třetí shlédnutí pohyblivého obrazu. Tato strategie umožnila autorovi vnímat snímek oslavující poválečnou rekonstrukci a dějinné události kritickým pohledem.”

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.