AKS v Aši se promění v komunitní centrum

Aš – Po několikaletých přípravách se počátkem příštího týdne „spustí“ rekonstrukce 110 let staré budovy bývalého kulturního střediska v Karlově ulici a jeho přeměna na komunitní centrum. V těchto dnech byla podepsána smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení zhotovitele, chebskou stavební společností VARO, která uspěla s nejnižší cenou 130 476 720 korun, a společností Saffron Universe Praha 6 na poskytnutí činnosti technického dozoru investora 641 300 Kč. „Zahájení rekonstrukčních prací je dle smlouvy o dílo stanoveno na 26. června, termín dokončení 31. března roku 2026. V objektu, postaveném v letech 1912 – 1913, najdou zázemí různé spolky a neziskové organizace. Modernizovaný velký sál bude k dispozici na pořádání plesů a koncertů, využívat by se mohl také jako tělocvična, a menší koncertní sál k pořádání kulturních akcí komornějšího rázu,“ sděluje mluvčí Aše Milan Vrbata.

Město nechá zbourat divadelní sál a v místě vznikne atrium s venkovním posezením. Projekt počítá například s tím, že v místě bývalého videoklubu v přízemí bude klubovna – sociálně terapeutická dílna. „V přední části jsou projektovány klubovny se zázemím a v 1. patře prostory pro neziskové organizace. Záměr řeší veškeré instalace, vzduchotechniku a také akustiku, která je ve velkém sále špatná. Na přestavbu jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 54 miliónů korun, „pokračuje,

Bývalé AKS je od května roku 2019 na seznamu památkově chráněných objektů. „Rekonstrukční práce by tedy probíhaly pod dohledem památkářů. V ústředním seznamu kulturních památek je vedena jako tělocvična s tímto popisem: „Budova ašského turnerského spolku z let 1912–1913 je reprezentativně pojednaným monumentálním společenským domem ve stylu geometrické secese s výraznou citací klasického tvarosloví. Objekt byl navržen pravděpodobně ašským stavitelem Ernstem Hausnerem“, doplňuje Milan Vrbata.

V roce 1912 začal Tělocvičný spolek Aš (Turnverein Asch) s výstavbou svého reprezentativního spolkového domu s tělocvičnou. Spolkový znamená, že tam krom velkého sálu/tělocvičny, měli i kanceláře, klubovnu a hospodu.

Po roce 1925 zde vznikla jednoletá turnerská škola. V tělocvičně působil Konrád Henlein (pozn.: po 2. sv. válce Mezinárodním trestním tribunálem v Norimberku označen za válečného zločince), jakožto jmenovaný učitel tělocviku v místním DTV Asch, kterému dům čp. 700 patřil. Byly zde ubytovací kapacity pro studenty jednoročního turnerského kurzu, filmové studio a projekční kancelář Turnerského svazu a přestěhovala se sem spolková knihovna z Liberce.

Po roce 1945: Budova byla přejmenována na Slovanský dům a sloužila jako restaurace. Kulturní život probíhal v Dělnickém domě ve Vysoké ulici.

1954: Rozhodnutím rady ONV 11. února byl předán Slovanský dům Osvětové besedě v Aši pro zřízení Osvětového domu.

1956: Dne 9. prosince 1956 byl v Aši slavnostně otevřen Dům osvěty. Pod vedením ředitele Domu osvěty Přemysla Vavrouška bylo na přestavbě někdejší tělocvičny, později restaurace Slovanský dům, odpracováno obyvateli města Aše 80 000 brigádnických hodin.

Postupem doby se dům přejmenoval na SKZ (Střediskové kulturní zařízení) a v r. ’88 na AKS (Ašské kulturní středisko).

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.