Festivalový most už slouží veřejnosti

Festivalový most v Karlových Varech, přemosťující řeku Teplou mezi Císařskými lázněmi a Grandhotelem Pupp byl po novém roce. Pásku slavnostně přestřihli primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová, náměstek primátorky Tomáš Trtek, radní města Petr Bursík a zástupce společnosti STRABAG a.s. Petr Popsimov.

V místě původního mostu, který byl kvůli nevyhovujícímu technickému stavu odstraněn, je proveden nový mostní objekt tvořený nosnou konstrukcí z prefabrikovaných předpjatých tyčových nosníků se spřahující deskou ze železobetonu. Po dobu výstavby nového mostu byla doprava vedena po souběžném provizorním montovaném mostě.

Nosná konstrukce je uložena na ložiska na nové úložné prahy vybudované za stávajícími nábřežními zdmi na nových mikropilotech. Vozovka  je tvořena dvěma jízdními pruhy, každý o šířce 3,0 m. Po obou stranách mostu byl zhotoven betonový chodník šířky 3,20 m (širší než jízdní pruh), od vozovky jsou chodníky odděleny žulovým pásem šířky 0,5 m a dočasně betonovými zábranami. Okraje mostu tvoří monolitické železobetonové chodníkové římsy s kovaným ocelovým zábradlím výšky 1,1 m zakončeným mosazným madlem. Na předpolích byly provedeny pouze nutné úpravy pro napojení na stávající vozovku a chodníky. Do koryta řeky zasahováno nebylo.

Na výtvarném řešení mostu se podílela Kancelář architektury města Karlovy Vary.

Součástí stavby bylo vybudování 2 nových vodovodních šachet, 1 na levém a 1 na pravém břehu řeky, uložení nového vodovodního potrubí do mostní konstrukce a nového vedení CETIN. Stavba si vyžádala pokácení 3 stromů (s předepsanou náhradní výsadbou 5-ti ks stromů).

zdroj: mmkv.cz

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.