Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2023

Karlovy Vary budou v roce 2023 hospodařit s příjmy ve výši 1,427 miliardy korun. Výdaje budou činit 1,635 miliardy. Schodek necelých 207 milionů korun bude uhrazen finančními prostředky z minulých let a čerpáním úvěrového rámce schváleného zastupitelstvem města v listopadu roku 2020. V příštím roce budou Karlovy Vary investovat mimo jiné do školských objektů, komunikací a nových parkovacích míst. Rozpočet na rok 2023 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání v úterý 20. prosince v Lidovém domě ve Staré Roli.

„Rozpočet reflektuje výrazný nárůst cen energií. Z toho důvodu v něm máme vyčleněnou samostatnou položku na navýšení plateb za energie spotřebované městem a jeho organizacemi. Jedná se o zhruba 65 milionů korun. Rozpočet rovněž reflektuje rostoucí inflaci, která nám na výdajové stránce výrazně prodraží mnohé služby, které jako město nakupujeme, například letní a zimní údržbu komunikací města, služby IT a podobně. Na příjmové stránce počítáme s pokračujícím pozitivním trendem, tedy rostoucími daňovými příjmy, výnosy z poplatku z pobytu, hazardních her. K financování větších investičních projektů využijeme prostředky, které máme k dispozici v rámci úvěru z roku 2020,“ komentovala podobu rozpočtu primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

Nejvýznamnější investiční prostředky budou směřovány do školských objektů. Půjde například o půdní vestavbu s novými učebnami na ZŠ a ZUŠ Šmeralova a odborné učebny na dalších základních školách. Z komunikací budou finančně nejnáročnější rekonstrukce Třeboňské a Vyšehradské, s rekonstrukcí a zejména rozšířením parkovací kapacity se počítá v Konečné ulici. Město bude pokračovat v rozšiřování sítě cyklostezek vybudováním dalšího úseku v lokalitě ulic Západní a Šumavská.

 

Základní parametry rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2023:

PŘÍJMY                                                 1.426.950.000,00 Kč

VÝDAJE                                                 1.634.700.000,00 Kč

z toho: běžné výdaje                          1.281.471.000,00 Kč

kapitálové výdaje                      353.229.000,00 Kč

FINANCOVÁNÍ                                         207.750.000,00 Kč

 

Kompletní rozpočet města v tzv. rozklikávací podobě bude v nadcházejících dnech zveřejněn na internetových stránkách magistrátu (zde: https://mmkv.cz/cs/rozpocty-zaverecne-ucty-statuty-fondu-mesta). V současné době je návrh rozpočtu dostupný na úřední desce magistrátu města (zde: https://mmkv.cz/cs/eud/navrh-rozpoctu-statutarniho-mesta-karlovy-vary-na-rok-2023-navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu).

zdroj:mmkv

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.