Dopravní hřiště získají podporu

Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje dotační program Podpora obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť. Tento program cílí na ta dopravní hřiště, která slouží především k praktické výuce dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol v regionu. Rada Karlovarského kraje rozhodla o rozdělení dotací ve výši 300 tisíc korun.

„Považuji za velmi důležité, aby byly děti kontinuálně seznamovány s pravidly silničního provozu v rámci dopravní výchovy. Tato výuka vyžaduje praktické ukázky, protože si děti některé ze situací, s nimiž se v rámci silničního provozu mohou setkat, vyzkouší na dopravním hřišti takzvaně nanečisto. Snažíme se proto podporovat provozovatele dopravních hřišť, aby dokázali zajistit nutné opravy či pořídit nové zařízení a pomůcky nezbytné pro výuku,“ uvedl neuvolněný zastupitel s gescí v oblasti dopravy Jan Bureš.

V rámci dotačního programu bylo z krajského rozpočtu vyčleněno 300 tisíc korun. Na krajský úřad byly doručeny dvě žádosti s finančními požadavky ve výši 300 tisíc korun. Protože obě žádosti byly v souladu s pravidly dotačního programu, rozhodla Rada Karlovarského kraje o poskytnutí dotací v plné výši, jak bylo uvedeno v jednotlivých žádostech. O jedné žádosti musí ze zákonných důvodů  rozhodnout Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zasedání.

Žadatelem o dotaci byla příspěvková organizace Správa městských sportovišť v Mariánských Lázních, jež by chtěla finanční prostředky využít na doplnění a zkvalitnění zázemí a zlepšení kvality výuky dopravní výchovy 4. tříd na základních školách v Mariánských Lázních a blízkém okolí. Druhým žadatelem byl spolek Asociace záchranný kruh, který by z dotačních peněz zajistil na svém dopravním hřišti obnovu vodorovného dopravního značení, zakoupil ochranné helmy, figuríny postav pro ukázky výbavy a ochranných pomůcek a oblečení, zábrany a v rámci rozvoje e-mobility také e-koloběžky. Spolek by finance využil také na vybudování cyklotrailu a pumptracku.

 

Zdroj: KÚ KVK

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.