V Karlových Varech se bude diskutovat o zahušťování městských center

Pozvání na diskuzi o zahušťování města od jejich středu, kterou pořádá pro veřejnost Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°), přijali významní hosté, kolegové ze sesterských organizací karlovarského KAMu, a to Mgr. Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Ing. arch. Jaroslav Holler, vedoucí Úseku veřejného prostoru a ateliéru krajiny a životního prostředí na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Doplní je ředitel KAM KV° Ing. arch. Karel Adamec. Diskuze s přednáškami proběhne v úterý 6. 9. 2022 od 18 hodin v KAM KV° na náměstí Dr. M. Horákové, vstup je zdarma.

„Navrácení života do centra je dlouhodobým, avšak nevyhnutelným procesem. Jedná se například o zastavování prázdných míst, kultivaci veřejných prostranství, zkvalitňování zeleně, rozvoj městských břehů, podporu pěších a mikromobility nebo zlepšení městské hromadné dopravy a regulaci individuální automobilové dopravy.” říká Jaroslav Holler, jeden z hostů diskuze „Hustý“ město.

Diskuze proběhne v rámci přípravy projektu tzv. širšího centra, tedy území od soutoku řek Ohře a Teplá přes oblast kolem městské tržnice, Dolního nádraží až po Plynárenskou lávku a Tuhnickou vrbu. Na tuto lokalitu Kancelář architektury města dokončuje ve spolupráci s atelierem Jiran a partner, 4ct a Ing. Jiřím Oboznenkem územní studii. Přípravou takových projektů na rozvojové lokality v centru města dělá město první krok k řízenému rozvoji, kde může na základě projektově připraveného území iniciovat výstavbu tam, kde to potřebuje. Město tak může například realizovat vlastní bytovou výstavbu a doplnit tak téměř neexistující bytový fond, nebo jinak obchodovat s pozemky s dlouhodobým výhledem. „Naším cílem je zacelení historického jádra u městské tržnice, vytvoření fungující dopravní kostry, aby nové komunikace sloužily, ale netvořily bariéru pro pěší, abychom se po městě mohli pohybovat příjemnými ulicemi na místo podchodů a abychom se mohli snadno dostat k řece Ohři, přírodnímu fenoménu, který vytváří jedinečné kvality místa.“ uvádí ředitel KAM KV Karel Adamec.

O zkušenostech ze svých měst promluví Mgr. Ondřej Boháč (IPR Praha), Ing. arch. Jaroslav Holler (ÚKR Plzeň) a Ing. arch. Karel Adamec (KAM Karlovy Vary) už v úterý 6. 9. od 18 hodin v Kanceláři architektury města Karlovy Vary (náměstí Dr. M. Horákové 2041, Karlovy Vary). Více informací o diskuzi najdete na webu http://www.kamkv.cz.

Vstup je zdarma, registrace není nutná, ale je možná na j.boukalova@kamkv.cz.

 

Kancelář architektury města Karlovy Vary

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.