Středoškoláci v Karlovarském kraji dostanou stipendia za dobrý prospěch

Celkem 950 tisíc korun pošle Karlovarský kraj svým středním školám na stipendia pro žáky, kteří splnili v 2. pololetí školního roku 2021/2022 podmínky pro získání finančního příspěvku. Krajský úřad obdržel žádosti o stipendia z celkem 15 škol pro 626 studentů.

Stipendium činí 1 tisíc korun pro žáky 1. ročníků, 1500 korun pro druhé ročníky a ve zbývajících dvou ročnících pobírají středoškoláci 2 tisíce korun za pololetí. Celkem si tedy mohou přijít až na 4 tisíce korun za školní rok. Zatímco v době distanční výuky kvůli pandemii dostávali středoškoláci stipendia jen ve výši 50 procent běžné částky, za 1. a 2. pololetí školního roku 2021/2022 už jsou stipendia opět v plné výši. „Stipendia poskytuje Karlovarský kraj žákům všech oborů vzdělání krajských škol kromě gymnázií, lyceí a praktické školy dvouleté. Důraz klademe hlavně na prospěchovou složku, protože chceme zvýšit motivaci žáků k tomu, aby dosahovali co nejlepších výsledků,“ popsal krajský radní Jindřich Čermák.

Na stipendia má podle dosažených výsledků nárok  za 2. pololetí školního roku 2021/2022 o 63 žáků více, než v 1. pololetí. „I přesto, že se počet stipendistů zvyšuje, zatím z celkového počtu studentů, kteří by na stipendia mohli dosáhnout, čerpá pouze 10,4 procenta žáků,“ vyčíslil Jindřich Čermák.

Podmínkou pro získání stipendia je mimo jiné to, že se žák vzdělává v denní formě vzdělávání (včetně individuálního vzdělávacího plánu) a zároveň mu v daném pololetí nebyla uložena žádná kázeňská opatření, nemá v daném pololetí neomluvenou absenci, je hodnocen z chování známkou „velmi dobré“ a dosáhl celkového průměru známek na vysvědčení za sledované pololetí u oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou do 1,5.  Jeho celkové hodnocení na vysvědčení musí být rovněž „prospěl s vyznamenáním“.

Veškeré informace o krajských stipendiích pro středoškoláky, ale i pro vysokoškolské studenty, najdou zájemci na stránkách Školského portálu Karlovarského kraje:
http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/Stranky/Stipendia.aspx

 

Zdroj: KÚ KVK

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.