Karlovarský kraj zve na Den rodinné prevence

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje srdečně zve všechny zájemce na „Den rodinné prevence s Karlovarským krajem“. Akce se bude konat 7. září 2022 v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary.

V rámci dopoledního programu pro odbornou veřejnost je připraven akreditovaný odborný seminář „Rizikoví rodiče a rizikové děti“, který zajišťuje vzdělávací agentura EDUPOL. Seminář je vyhrazen sociálním pracovníkům a pracovníkům sociálních odborů obcí, pracovníkům sociálních služeb, výchovným a pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku. Cílem kurzu je poskytnout ucelený pohled na problematiku rizikových dětských klientů a jejich rodičů, na závažné problémy zanedbávání, týrání, sexuálního zneužívání dětí a na úlohu a možnosti sociálního pracovníka v rámci sociální práce s klienty. Účastníci akce obdrží certifikát o absolvování vzdělávání.

Odpoledne bude akce zpřístupněna široké veřejnosti a nabídne individuální poradenství pro rodiče z oblasti rizikového chování dětí, výchovy, školního kolektivu i rizik závislostí. Rodiče či osoby blízké budou moci své otázky konzultovat s odborníky odboru sociálních věcí krajského úřadu, pedagogicko-psychologické poradny, služeb protidrogové prevence a z poraden pro rodinné vztahy. Poradenství bude poskytováno zdarma, důvěrně a anonymně. Následovat bude přednáška PhDr. Marka Hermana – pedagoga a autora knih o výchově malých dětí, rodičovství a mezilidských vztazích. Tématem přednášky se stane mimo jiné absence pravidel ve výchově, závislosti v rodinném prostředí a role matky a otce v životě dítěte.

Na akci je nutné se registrovat přes online formuláře na dopolední i odpolední program:

https://bit.ly/3QzK9Gh

https://bit.ly/3vOugn6

Pro více informací k dopolednímu programu mohou lidé kontaktovat krajskou protidrogovou koordinátorku Bc. Martinu Valentovou (martina.valentova@kr-karlovarsky.cz, 354 222 197) a pro dotazy týkající se odpoledního bloku (včetně poradenství) se  lze obracet na manažerku prevence kriminality Ing. Terezu Páskovou (tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz, 354 222 189).

prehled-programu

Zdroj: KÚ KVK

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.