Destinační agentura Krušnohoří podpoří cestovní ruch

Karlovarský kraj přichází se záměrem založit společně s Ústeckým krajem Destinační agenturu Krušnohoří. Ta by měla intenzivně pracovat na rozvoji cestovního ruchu a na komplexní propagaci hornické krajiny Krušných hor zapsané na seznam UNESCO. Společně by se měla řešit také chybějící infrastruktura a budoucnost přeshraničních lokalit Klínovce, pěší Hřebenovky, cyklotras a magistrály pro běžecké lyžování.

Destinační agentura Krušnohoří by měla působnost na celém území Krušných hor a v kontaktu by byla rovněž se sousedním Saskem. „V oblasti cestovního ruchu dosud nikdy nebylo řešeno Krušnohoří jako jeden celek, přitom se jedná o rozsáhlou oblast dlouhou více než 100 kilometrů, na šířku má 10 až 20 kilometrů. Jde o  území s velmi významným rozvojovým potenciálem, ať už jde o volnočasové aktivity, sport, vzdělávací cestovní ruch i různé kulturní a komunitní akce s důrazem na tradiční řemesla a tvůrce, kteří se jimi dodnes zabývají. Navíc má cestovní ruch významný vliv na zlepšení dostupnosti a zvýšení kvality služeb, což jistě ocení i místní obyvatelé. Z toho důvodu chceme systémově plánovat a zastřešit veškeré aktivity, které zatím probíhají v Krušných horách roztříštěně, aby dávaly smysl návštěvníkům i místním. Naším cílem totiž není navýšit počet turistů v Krušnohoří  a zkomplikovat život tamním obyvatelům, ale řízeně rozvíjet turismus v oblasti takovým způsobem, aby se naopak spokojenost a kvalita života místních pořád zlepšovala,“ vysvětlil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

S velmi pozitivním ohlasem se záměr setkal v sousedním Ústeckém kraji, s nímž Karlovarský kraj v roce 2020 uzavřel memorandum o spolupráci. Založení společné oblastní destinační agentury mimo jiné umožní koncentrovat finanční prostředky na podporu cestovního ruchu a mnohem efektivněji s nimi nakládat v rámci celé oblasti. „Oblastní destinační management bude koordinovat marketingovou strategii cestovního ruchu oblasti a poskytovat svým partnerským subjektům marketingové a servisní služby, a to jak v oblasti cestovního ruchu, tak také subjektům z návazných odvětví. Za neméně důležité pak považuji aktivní zapojení veřejnosti do plánování rozvoje Krušnohoří. A motiv, který by měl prostoupit všechny úrovně práce oblastní destinační agentury, je ochrana jedinečné přírody Krušných hor v souladu s budováním funkčního turistického zázemí,“ dodal Vojtěch Franta.

Pro založení oblastní destinační agentury se jeví jako nejvhodnější právní forma, která nejlépe umožňuje dlouhodobě partnerským způsobem realizovat činnost této organizace, forma neziskové organizace, kterou je zapsaný spolek. Financování oblastní destinační agentury bude zajištěno vícezdrojovým způsobem – na základě členství, partnerství, díky vlastní činnosti, pomocí podpůrných programů, grantů a fondů z dalších zdrojů veřejné správy, a také s pomocí sponzorů a donátorů. Pokud založení Destinační agentury Krušnohoří schválí krajské zastupitelstvo, mohla by vzniknout už v červenci 2022 a plně zahájit svou činnosti již od roku 2023.

 

Zdroj: KÚ KVK

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.