Rotava je město přátelské seniorům

Město Rotava získalo krásné první místo v soutěži Obec přátelská seniorům 2022, a to v kategorii měst a obcí do 3.000 obyvatel. Tato soutěž, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, přinesla městu kromě samotného ocenění i dotaci 350.000 Kč. Rotava si cenu zasloužila díky aktivitám pro seniory, jako jsou Klub seniorů, Virtuální univerzita třetího věku, pravidelné přednášky, kulturní akce apod., na něž bude moci finanční prostředky využít.

Cílem soutěže je motivovat obce, městyse, města nebo městské části, aby připravovaly aktivity podporující rodiny a seniory. Soutěž je vyhlašována ve dvou dotačních oblastech (Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům) a v pěti kategoriích (podle počtu obyvatel).

„Lidé, kteří žijí v konkrétních městech a obcích nejlépe vědí, jak pomoci rodinám nebo seniorům ve svém okolí. V obcích se odehrává řada různorodých aktivit podporujících mezigenerační život. Příkladem může být vytváření kontaktních míst, organizování společenských akcí, divadelních nebo filmových představení, plesů, poznávacích výletů nebo třeba pomoc seniorům formou cenově dostupné taxislužby. Soutěž je velmi dobrou možností, jak tyto aktivity podpořit,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

O titul „Obec přátelská rodině 2022“ a „Obec přátelská seniorům 2022“ se mohla ucházet všechna města, obce, městyse, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky. Soutěží se v pěti kategoriích podle počtu obyvatel, které byly pro letošní ročník upraveny tak, aby lépe odpovídaly rozvrstvení obcí podle počtu obyvatel.

Vyhlašovateli soutěže v oblasti rodiny jsou odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí pro rodinu, Rodinným svazem ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Soutěž
v této dotační oblasti motivuje obce k uskutečnění projektů a aktivit zaměřených na podporu rodin a rozvoj prostředí přátelského rodinám.

Vyhlašovatelem soutěže v oblasti seniorů je MPSV ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR a Radou vlády pro seniory a stárnutí populace. Soutěž v této dotační oblasti motivuje obce k tomu, aby přicházely se zajímavými projekty a aktivitami zaměřenými na podporu seniorů na komunální úrovni.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.