Lékařské konzilium bude zachraňovat i na dálku

V rámci rozvoje telemedicínských metod dospěla Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje (ZZS KVK) do fáze, kdy ji začala zajímat kromě audio video konzultací také možnost přenosu měřených dat od pacienta k lékaři ve vzdáleném bodě. Jedním z těchto prvků je přenos poslechového nálezu pacienta tak, aby si ho mohl vyslechnout konzultující lékař a poskytnout tak záchranářům na místě de facto lékařské konzilium.

Přenos poslechového nálezu umožňuje elektronický fonendoskop, který je v současnosti již dostupný na trhu. Pomocí tohoto fonendoskopu lze pořizovat nahrávky a archivovat poslechové nálezy, ať už se jedná o poslech dýchání nebo srdečních ozev. Další výhodou je schopnost fonendoskopu zesílit poslechový nález, případně odfiltrovat ruchy z okolí.

Pro další výzkum v této oblasti si ZZS KVK pořídila zatím tři tyto fonendoskopy, s kterými hodlá dále pracovat a testovat je. Původní myšlenka používat elektronické fonendoskopy více méně pouze
k lékařským konziliím byla rozšířena o několik dalších prvků, které nabízí technické možnosti těchto zařízení.

Zajímavé je uplatnění těchto poslechových nálezů v diagnostice respiračních a kardiologických chorob se zaměřením na akutní pacienty v přednemocniční neodkladné péči. Pokud se zvládne technologická stránka problematiky, bude zdravotníky zajímat porovnání této diagnostiky s klasickými poslechovými nálezy lékařů, zejména porovnání citlivosti a spolehlivosti těchto metod.

Jedná se o poměrně komplexní studium, které překračuje možnosti samotné Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Z tohoto důvodu hodlá do této studie zapojit další subjekty, které jim s danou tématikou pomohou. Jednání o spolupráci jsou teprve v počátcích, nicméně podoba budoucího týmu je již navržena.

V první řadě ZZS KVK hodlá spolupracovat s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Proběhla již řada jednání a v říjnu loňského roku bylo podepsáno memorandum o spolupráci. Dalším členem týmu bude firma MagicWare s.r.o., která projevila zájem o tuto problematiku. Úkolem těchto spolupracovníků by byla především tvorba příslušného software pro práci s poslechovými nálezy.

Kromě výše zmíněného týmu bude volnějším způsobem, formou sdílení dat, spolupracovat urgentní příjem dětí FN Motol, kde budou pořizovány nahrávky dětských akutních pacientů. Obdobný sběr dat u dospělých se chystá na urgentním příjmu FN Královské Vinohrady. Databáze, která takto vznikne, bude k dispozici všem zúčastněným. Ve fakultních nemocnicích mohou být nahrávky využity k výukovým účelům, v užším týmu ZZS KVK, ČVUT FBMI a MagicWare s.r.o. budou zpracovávány dále pro účely popsané v odstavcích výše.

Souhrnně řečeno se jedná o výzkum, respektive studie v oblasti, která je v současnosti v plenkách a praktické použití těchto metod, případně jejich definování v rámci současné diagnostiky je polem z velké části neprobádaným. ZZS KVK tak má možnost podílet se na nejnovějších trendech v přednemocniční medicíně a dalším směrování medicínského vývoje.

 

Zdroj: ZZS KVK

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.