Sokolov má nový kruhový objezd

Karlovarský kraj nechal přestavět křižovatku u čerpací stanice ONO v Sokolově. Na financování se podílel společně s městem Sokolov. Na stavební akci, kterou řídila Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, získal příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Původní křižovatka silnice II/210 s ulicemi Stará Březovská a Závodu Míru už nestačilazvýšenému provozu na příjezdu a výjezdu z města. „Z toho důvodu jsme se rozhodli pro celkovou přestavbu na okružní křižovatku, aby řidiči mohli místem projíždět plynuleji a bezpečně. Na financování stavby se spolu
s Karlovarským krajem podílelo město Sokolov, kterému bych rád poděkoval za spolupráci. Teď už chybí
z mého pohledu jen pomyslná tečka za celou akcí, a sice instalovat uprostřed kruhového objezdu drobnost, která by symbolizovala blízkost sokolovského golfového areálu, třeba artefakt v podobě golfového míčku,“ uvedl uvolněný krajský zastupitel pro oblast dopravy Jan Bureš.

Celkové náklady stavby činily 33,3 milionu korun včetně DPH. Společnost STRABAG, která stavbu prováděla, zahájila práce na začátku března 2021. Cílem bylo vybudovat jednopruhovou okružní křižovatku s průměrem 42 m a čtyřmi rameny. Součástí projektu se stalo  i odvodnění zpevněných ploch, dělicí ostrůvky v místech pro přecházení, přestavba propustku pod silnicí II/210, nové dopravní značení a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Město Sokolov zajišťovalo výstavbu obou větví místních komunikací, doplnění chodníků, veřejného osvětlení a také provedení některých přeložek inženýrských sítí. Nová křižovatka byla dokončena 28. dubna 2022.

 

Zdroj: KÚ KK

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.