Budoucnost je v participaci občanů a produktivních investicích říká Michal Riško

V oblasti bezpečnosti a krizového managementu se pohybuje Mgr. Michal Riško už celou řadu let. Jak je na tom město Karlovy Vary s finančním zdravím? Vše nasvědčuje tomu, že pokladna města rozhodně není v dobré kondici.

Jak vidíte finanční zdraví města Karlovy Vary?

Tak to je otázka především na odpovědné politiky v tomto případě na primátorku města, ale je mi jasné, že se veřejně ví, že Karlovy Vary jsou zadlužené. Myslíte na toto?

Ano, často kritizujete právě zadluženost, co je podle Vás hlavní příčinou?

To bohužel nelze jednoznačně říct. Hospodaření s rozpočty má vždy nějakou historii a nelze soudit toho, kdo momentálně vládne za to, co často zdědil po svých předchůdcích.  Každé ekonomické rozhodnutí nemusí mít dopad okamžitě, ale může se vyvíjet v čase nebo být vymezeno nějakou další podmínkou. Faktorů, které ovlivňují hospodaření je celá řada.

Kdo je tedy viníkem současné ekonomické situace města?

Obecně lze říct, že jsou to politici, ale pokud bychom chtěli personifikovat a jednoznačně za dlouhodobý trend špatné ekonomické situace města Karlovy Vary někoho zmínit, tak nesmíme zapomenout na ekonoma a politika Kulhánka.

Ten přímo ovlivňoval veřejný rozpočet a pokladnu města nejdéle ze všech politiků v novodobé historii. Kulhánek na radnici působil dlouhých osm let a proslul kritikou prezidenta Zemana, který o něm prohlásil, že nic nedělá.

Ale nejvíce se Kulhánek podepsal na vnitřním zadlužení města, protože dlouhodobě decimoval správu majetku a investice. Prostředky v rámci kapitol rozpočtu přesouval do stále rostoucích neinvestičních výdajů.

Dalo by se říct, že Kulhánek více veřejné peníze projídal na úkor budoucnosti, která dostihla současné vedení města.

Kam mizeli veřejné peníze?

Víte, to stále stejné. V současné době se to postupně děje na Karlovarském kraji, kam se politik Kulhánek přesunul do pozice hejtmana. Jsou to opět narůstající dotace a neinvestiční projekty. Dalo by se říct, že Kulhánek se více orientuje na dotování koaličního projektu než na užitečné investice, které by tvořily jakoukoli přidanou hodnotu, či mé oblíbené produktivní investice ve prospěch občanů, a nikoliv vybraných skupin, často z řad jeho politických vazalů.

Myslíte si, že politik Kulhánek jen peníze lidí projídal?

Není to tak jednoznačné, ale s určitou rezervou by se dalo nazvat Kulhánkovo vládnutí jako období, ve kterém se málo dbalo na tvorbu produktivních investic, soběstačnost a ekonomickou budoucnost.

Jak vidíte perspektivu, participaci občanů, co říkáte o produktivních investicích?

Asi konkrétní kuchařku ekonomických opatření není nutné vysvětlovat. Ale je jasné, že jednou z cest může být zapojení občanů a jejich participování na konkrétních projektech nebo podnicích města. Od takových opatření lze očekávat nejen vyšší stabilitu, ale také lepší a přirozenou kontrolu. K produktivním investicím lze říct jen tolik, že zatím co v celém světě municipality úspěšně podnikají, tak u nás se privatizuje všechno, co funguje a zbytek se dotuje bez kapitálu na dluh. Opět, existuje mnoho opatření a kroků, které musí prosadit lidi s tahem na branku.

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.