V krizových situacích pomůže dětem superhrdina a maskot Nehoďáček

Maskot Nehoďáček bude součástí vybavení policejních vozů vyjíždějících k dopravním nehodám. Šest tisíc plyšových hraček poskytl Tým silniční bezpečnosti Policii ČR v rámci dlouhodobého projektu Markétina dopravní výchova, aby alespoň trochu odpoutaly pozornost nejmenších účastníků nehod od nepříjemných zážitků a pomohly překonávat stres. 

 

Dopravní nehoda je mimořádná, často velmi stresující, událost. Zejména k dětským účastníkům nehod proto policisté, ale i ostatní zasahující, přistupují tak, aby bylo způsobené trauma co nejmenší. „V roce 2021 zemřelo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích v České republice 9 dětí, 79 dětí bylo zraněno těžce, 1 709 lehce, 8 dětí bylo usmrceno ve vozidlech jako spolujezdci, 1 dítě zemřelo při nehodě jako chodec. Dalších 4372 dětských pasažérů se ocitlo v roli účastníka dopravní nehody bez zranění. Přítomnosti dětí při těchto nepříjemných událostech nelze zabránit. Nečekaně se ocitají v nejistotě. Neví, co se bude na místě nehody odehrávat a k tomu mají strach o své blízké. Péče o ně v zátěžové situaci je naprosto namístě. Plyšové figurky budou proto v následujících týdnech distribuovány útvarům dopravní policie ve všech krajích,“ dodává plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

 

Úkolem plyšového superhrdiny bude pomoci dětem zvládnout náročnou situaci a policistům usnadnit navázání kontaktu s nimi. „Ať už se jedná o případy, kdy jsou zraněny samy děti, jejich rodiče nebo někdo jiný, hračka může v této chvíli znamenat mnoho. Dítě pomůže uklidnit, odpoutá jeho pozornost od nepříjemností, může se díky ní cítit bezpečněji,“ říká Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.
Nehoďáček nebyl k tomuto účelu zvolen náhodou. Své místo má v projektu Markétina dopravní výchova dlouhodobě. Jedná se o ústřední postavu ilustrované verze projektu, který se věnuje dopravní výchově od předškolního vzdělávání až po vzdělávání dospělých, například pedagogů. „Pro děti by měl být Nehoďáček ideálním vzorem, který nejenže zná pravidla silničního provozu, ale také je dodržuje. Proto ho připodobňujeme k hrdinovi dopravního prostředí, děti má naučit, jak se chovat bezpečně a ohleduplně,“ vysvětluje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

 

Prevence v silničním provozu je důležitou součástí činnosti Policie ČR. Preventivní aktivity a informační materiály související s touto oblastí sdružuje policie v preventivním pilíři „Tvoje cesta v dopravě“. Jeho základem je spolupráce s neziskovou organizací Bezpečně na silnicích o.p.s. (Tým silniční bezpečnosti) na projektu Markétina dopravní výchova, a projekt policie „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Díky těmto projektům vznikly metodiky, spousta materiálů a dalších pomůcek podstatných pro vzdělávání silniční bezpečnosti. Pilíř „Tvoje cesta v dopravě“, je součástí širšího konceptu policejní prevence „Tvoje cesta“, a je důležitým zdrojem informací nejen pro veřejnost, ale i pro pedagogy zejména do doby, než se podaří ukotvit dopravní výchovu jako povinnou součást školních vzdělávacích programů (předpoklad r. 2025).

 

O projektu Markétina dopravní výchova, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, se může veřejnost dozvědět více na webových stránkách www.policie.cz, dále na www.dopravnivychova.cz a testy.dopravnivychova.cz, a rovněž prostřednictvím kontaktních i online setkání policejních preventistů ve školách.

 

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.