Začíná postupná proměna areálu karlovarské nemocnice

Areál karlovarské nemocnice se bude postupně modernizovat a rozvíjet tak, aby v budoucnu mohl sloužit jako centrum vysoce kvalitní zdravotní péče o pacienty a důstojné zázemí pro zdravotníky. Umožní to projekt s názvem „Generel Karlovarské krajské nemocnice“, jehož fyzická realizace začíná v prvních únorových dnech roku 2022, a to demolicí pavilonu K, kde dříve sídlilo lůžkové plicní oddělení. 

Projekt má dvě etapy, s jeho kompletním dokončením se počítá v roce 2030. „V posledních letech je čím dál patrnější, že možnosti dalšího zvyšování kapacity stávajících nemocničních pavilonů se zcela vyčerpaly. Nemocnice přitom potřebuje některá oddělení umístit do vhodnějších prostor a rozšířit vybrané provozy. Proto se Karlovarský kraj společně s vedením Karlovarské krajské nemocnice rozhodl pro postupný rozvoj areálu, který by měl přinést mnohem vyšší komfort pro pacienty a lékařům i sestrám poskytnout všechno, co je nutné k moderní péči o nemocné. Konkrétně se v rámci generelu chystá vybudování nového transfuzního oddělení, rozšíření a modernizace urgentního příjmu, vybudování moderních oddělení onkologie, kardiologie nebo interny. Počítáme i se stavbou parkovacího domu a nové budovy střední zdravotnické školy,“ popsal hejtman Petr Kulhánek. Celkové náklady na projekt by měly dosáhnout 2,9 miliardy korun, přičemž část financí chce kraj získat z fondů EU.

„Vítáme, že se dlouhodobě připravovaný projekt realizuje a byla zachována jeho kontinuita. Díky těmto investicím si jako největší zdravotnické zařízení v Karlovarském kraji udržíme statut moderní a funkční nemocnice. Se zahájením stavebních prací nás samozřejmě čeká řada omezení a změn, na které jsme připraveni,“ sdělil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. MUDr. Josef März.

První etapa generelu Karlovarské krajské nemocnice zahrnuje kromě demolice objektu, kde se v minulosti nacházelo lůžkové plicní oddělení, také rekonstrukci a stavební úpravy v současné době nevyužívaného pavilonu bývalého infekčního oddělení.  Do něj bude přestěhován kompletně provoz „transfuzní stanice“ z Vítězné ulice v Karlových Varech a přemístěny administrativně provozní úseky. Ty aktuálně sídlí v hospodářské budově, která je ve špatném technickém stavu a hlavně by měla uvolnit místo novému pavilonu se zdravotní péčí. Odstraněním budovy dojde k uvolnění plochy pro další stavbu.

V rámci nové výstavby dojde také k modernizaci a rozšíření stávajícího provozu urgentního příjmu tak, aby byly splněny požadavky související s narůstajícím počtem akutních pacientů. Vzniknou zde také nové operační sály a prostory budou uzpůsobeny i pro nápor v době případného masivnějšího šíření virových onemocnění. Závěrečnou fází v rámci této etapy se stane výstavba pavilonu pro ambulantní a lůžkovou péči v oborech onkologie (komplexní onkologické centrum), kardiologie (kardiovaskulární centrum), neurologie, gynekologie, traumatologie a interní lékařství včetně gastroenterologického centra. Počítá se rovněž se zázemím pro přípravu cytostatik (protinádorových léků) a vybudováním spojovacího podzemního koridoru mezi stávajícími a novými objekty. V souvislosti s výstavbou budou řešeny parkovací plochy, nové oplocení, terénní a sadové úpravy.

Součástí 2. etapy generelu (realizace v letech 2023-2030) je demolice objektů, místo kterých je plánována výstavba parkovacího domu. V severní části areálu by měla vyrůst střední zdravotnická škola.

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.