Městské zařízení sociálních služeb v Karlových Varech zajišťuje Odlehčovací službu

Městské zařízení sociálních služeb je příspěvková organizace města Karlovy Vary, která zajišťuje komplexní sociální služby pro seniory, případně zdravotně postižené občany Karlových Varů. Ředitelem Městského zařízení sociálních služeb, příspěvkové organizace je MUDr. Petr Myšák, MBA. 

Služby poskytuje kvalifikovaný tým sociálních pracovnic, zdravotních sester a pečovatelek. V týmu jsou také kuchaři, řidiči, administrativní pracovníci a techničtí pracovníci.
Městské zařízení sociálních služeb nově otevřelo v červnu 2021 pro obyvatele Karlovarského kraje sociální službu – Odlehčovací službu, která doposud v kraji chyběla. V této nelehké době je zapotřebí i pomoci osobám, které o své blízké pečují a sami potřebují načerpat nových sil.

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil osobě zajišťující péči o svého blízkého. Jedná se o zajištění kvalitní a bezpečné péče a podporu osobě, o kterou je pečováno a která potřebuje pomoc jiné osoby v základních životních oblastech.

Cíle sociální služby: 
možnost poskytnout pomocí odlehčovací služby po přechodnou dobu setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí
poskytnutí úlevy pečující osobě či rodině
zajištění důstojného život
udržení soběstačnosti a stávajících dovedností

Zásady poskytované služby: 
dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti
individuální přístup a respektování osobnosti uživatele
flexibilita poskytované služby
odbornost a profesionalita
zachování mlčenlivosti

Okruh osob, kterým je sociální služba určena – osoby v nepříznivé sociální situaci: 
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením
Senioři

Věková struktura
Dorost 16-18 let
Mladí dospělí 19-26 let
Dospělí 27 – 64 let
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Komu služby neposkytujeme: 
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
Poskytujeme tyto základní činnosti:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Úhrada služeb: 
služby jsou poskytovány za úhradu, dle platného ceníku

Kapacita: 3 lůžka

Prostředí a podmínky: 

Prostředí a podmínky poskytované pobytové služby jsou vyčleněny prostory Východní 621/16, Karlovy Vary. Jedná se o bytovou jednotku rozčleněnou na 3 jednolůžkové pokoje. Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě.

Sociální služba je přístupná městskou autobusovou dopravou.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.