Historicky nejvyšší zůstatky na účtech hlásí Karlovarský kraj

Výsledkem úsporně a přitom prorůstově nastaveného rozpočtu a maximální obezřetnosti při nakládání s krajskými financemi jsou historicky nejvyšší zůstatky na bankovních účtech Karlovarského kraje. K 31. prosinci 2021 šlo ocelkovou částku 2 miliardy 014 milionů korun. Pro srovnání k 31. prosinci 2020 měl kraj na bankovních účtech celkem 1 miliardu 634 milionů korun. Investice do všech oblastí (např. silnice, zdravotnictví, další etapa obnovy Císařských lázní) přitom běžely v roce 2021 podle plánu a v celkovém finančním objemu souměřitelném s předchozími lety.

„Oproti původně plánovanému rozdílu příjmů a výdajů ve výši – 928,7 milionu korun se nakonec ve skutečnosti podařilo vytvořit plusový výsledek ve výši 403,9 milionu. To je velmi příznivá zpráva pro celý kraj, protože díky tomu můžeme více peněz v tomto roce dát například do rekonstrukcí a oprav krajských silnic, do obnovy památek, ale chceme si ponechat také rezervu na nárůsty cen energií, které zůstávají pořád velkým problémem,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek s tím, že hlavním důvodem pozitivní ekonomické bilance jsou nejen vyšší výnosy sdílených daní, ale také úspory na straně výdajů ve výši cca 13 procent.

Karlovarský kraj původně loni počítal s tím, že bude hospodařit s příjmy ve výši 7,099 miliardy korun a s výdaji dosahujícími 8,028 miliardy korun, nicméně se mu povedlo záporné saldo zvrátit. Díky historicky nejvyšším zůstatkům na účtech bude kraj moci mimo jiné v oblasti školství přispět 20 miliony korun na novou fasádu a okna pro Základní školu Ostrov, zateplit budovu D nemocnice v Sokolově, což je akce spojená s obnovou oddělení následné péče a s financováním ve výši 16 milionů korun.

Plánuje také vložit finance do nových dotačních titulů, z nichž se jeden týká oblastí zapsaných na seznam UNESCO, či podpořit částkou 5,2 milionů korun projekt nového krematoria v Doupovském Hradišti. „Jsme připraveni posílit rovněž odvětví cestovního ruchu a lázeňství, které je zdecimované obdobím pandemie COVID-19, částkou 10 milionů korun a chceme navýšit prostředky v dotačním programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí pro rok 2022 o 6 milionů korun,“ dodal hejtman.

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.