Podat předběžný zájem o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové žadatele je možné do konce roku 2021

Karlovarský kraj připravuje projekt podpory výměny kotlů pro nízkopříjmové občany v Karlovarském kraji. O podporu bude moci žádat občan kraje, který má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů. Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximální hranicí až 130 000 Kč dle zvoleného typu zdroje. Na výměnu kotle bude možno získat část prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace je nízkopříjmovost žadatele a členů jeho domácnosti.

 

foto: MMKV

 

Upozorňujeme, že se jedná o poslední možnost vyměnit nevyhovující zdroj tepla s podporou dotace. Po 1. 9. 2022 již nebude možno kotle 1 a 2 emisní třídy provozovat. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat výši příjmů představují následující případy:

 

1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně;

 

2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti;

 

3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení;

 

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč. Pro získání dotace je třeba vyslovit u Karlovarského kraje předběžný zájem do konce roku 2021. Sběr žádostí a realizace bude probíhat v roce 2022.

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.