Další cesta zástupců krajů vedla do Těšovic a Děpoltovic

Další pracovní cesta napříč regionem zavedla hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka do Těšovic u Sokolova. Se starostou Josefem Radkem řešili kromě jiného také velký problém, který obec trápí a to průjezd kamionů obcí i přes zákaz vjezdu na trase do sokolovské chemičky. Dále pak možnost otevřít při jednání Asociace krajů ČR téma zpoplatnění věcných břemen při ukládání inženýrských sítí. Starosta ocenil možnost pravidelně prostřednictvím videokonferencí komunikovat s vedením kraje a napřímo si vyměňovat aktuální informace.

„Obec je v kontaktu s policií a společností Synthomer, nicméně pravidelně se stává, že řidiči nákladní dopravy nerespektují zákaz vjezdu a projíždějí trasou přes Těšovice. Domluvili jsme se proto s panem starostou, že vedení firmy informuje dodavatele a dopravce o možném příjezdu do chemičky výhradně mimo obec Těšovice. V kombinaci s doplněním dopravního značení po určité době vyhodnotíme situaci, zda opatření byla efektivní,“ upřesnil hejtman Petr Kulhánek.

Stejně tak bude hejtman chtít na základě podnětu starosty řešit na úrovni Asociace krajů, ale i se společností ČEZ, problém zpoplatnění věcných břemen při ukládání inženýrských sítí. Se zástupci obce diskutoval rovněž o transformaci kraje a informoval je o webu www.menimekraj.cz​, kde najdou základní informace o přeměně regionu, o projektech a jejich financování.

„ V Děpoltovicích mluvila starostka Štěpánka Luxíková se zástupci kraje o problému s blízkým kamenolomem, kde probíhají pravidelné odstřely, což ruší obyvatele obce. Zároveň mohou mít následné otřesy vliv na poškození jejich domů,“ řekla mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Nákladní vozy, které navíc mnohdy pro cestu do kamenolomu volí průjezd obcí, ničí místní chodníky. Krajský radní Vít Hromádko popsal, z jakých dotačních titulů může obec čerpat finance jak na opravu místních komunikací, tak například na obnovu a přestavby kulturních domů a dalších obecních budov.

Hovořilo se také o rozsáhlé rekreační oblastí kolem Děpoltovického rybníka, kde někteří lidé bydlí trvale a vyžadují stejné služby, jako trvale žijící obyvatelé přímo v obci. To je ale otázka nemalých investic, přesto se obec snaží vybudovat infrastrukturu, opravuje tamní komunikace, plánuje odkanalizování celé oblasti. Děpoltovice a jejich místní část Nivy také trpí nedostatečným pokrytím signálem mobilních operátorů.

„Mapujeme „bílá místa“ regionu a plánujeme setkání s operátory, s nimiž probereme, jaké jsou cesty ke zlepšení situace,“ dodal Vít Hromádko.

Všichni si pak společně prohlédli varhany v děpoltovickém kostele, které jsou podle starostky jedny z mála na Karlovarsku, jež si dosud zachovaly svou původní podobu. Nicméně v současnosti obec musí uvažovat o jejich opravě. Hejtman přislíbil, že kraj pomůže vyhledat vhodné dotační programy, z nichž by bylo možné finance na opravu varhan čerpat.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.