Obnova Císařských lázní pokračuje, v současné chvíli zde probíhají unikátní restaurátorské práce

Karlovarský kraj se nachází v polovině doby vyhrazené na revitalizaci národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech. V rámci obnovy se uskutečnily a dále se plánují unikátní restaurátorské práce na vystavených obrazech mimo jiné v Zanderově sále. Se souhlasem památkářů došlo také na opravu fasády s historicky cennými prvky.

V současné době má kraj zasmluvněné a již zrestaurované obrazy „Scéna při koupání“ a „Eskulap a Hygiena“, na jejichž restaurování pracoval akademický malíř a restaurátor Zdeněk Novotný. Ten také k obnově obrazů v Zanderově sále vypracoval restaurátorské záměry. Restaurátorské práce na těchto obrazech vyšly na téměř 372 tisíce korun bez DPH.

„V současnosti se připravuje restaurování dalších maruflážových obrazů – Míčová hra, Uvítání olympijského vítěze v rodné obci a Olympijské hry. Jedná se o techniku, kdy jsou obrazy namalované na plátno, které je následně nalepeno na stěnu,“ uvedla vedoucí odboru řízení projektů krajského úřadu Květa Hryszová.

Restaurování těchto obrazů má pevně daný postup. Nejprve restaurátoři provedou fixační nástřik, pak přitisknou trhlinky a šupiny k plátěné podložce tamponováním. Poté bude třeba sejmout případné nevhodné přemalby, obnovit soudržnost plátěné podložky se stěnou a vyplnit dutiny vápennou směsí. Defekty v povrchu malby se musí začistit a vyrovnat s originálním povrchem. Konečnou fází se stane provedení retuší a ochrana povrchu obrazů vhodným závěrečným lakem.

„Během revitalizace počítáme s velkým rozsahem restaurátorských prací, a to nejen v samotném Zanderově sále, ale i v dalších částech budovy. Po dokončení přestavby chceme veřejnosti představit Císařské lázně opravené v takové kvalitě, jakou si tato národní kulturní památka skutečně zaslouží,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.

V závěru listopadu byly rovněž dokončeny opravy severovýchodní části fasády objektu. Zhotovitel v souladu s rozhodnutím památkářů provedl očištění stávající fasády a zpevnil narušené povrchy. Stavebníci následně omyli fasádu pomocí tlakové vody a detailně mechanicky očistili. Po dokončení těchto přípravných prací byly provedeny jednotlivé úpravy fasády včetně restaurátorských oprav historicky cenných prvků, jako jsou například kamenné desky. Celek fasády byl následně uzavřen a nakonzervován. V závěru prací došlo na nátěr patinovaný vybraným odstínem lazury. Opravena byla také stávající mansardová střecha z břidlice včetně jednotlivých pasířských a klempířských prvků zahrnujících mimo jiné oplechování jednotlivých říms a parapetů.

„Máme radost z reakcí lidí, kteří procházejí kolem a chválí podobu nové fasády,“ dodal hejtman.

Karlovarský kraj v současné době prostavěl již přes 400 milionů korun. V příštím roce bude pokračovat v dokončovacích pracích například v Zanderově sále, počítá se se zahájením úprav v přilehlém okolí objektu Císařských lázní či na zastřešení atria. Kompletně by měla být revitalizace hotova v létě 2023.

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.