Alžbětiny lázně – mix pozitivních energií.

Alžbětiny lázně jsou od roku 1906 jediným lázeňským zařízením kontinuálně sloužícím svým klientům. A že to mnohdy byli klienti! Od tohoto roku se mezi běžnými občany Rakousko – Uherské monarchie pohybovali významní představitelé aristokracie až po vrstvy nejvyšší v tehdejší společnosti. V návštěvách nechyběly výjimečné zahraniční návštěvy včetně umělců rozličných umění lidské tvorby. Nebylo zde tedy neobvyklým jevem spatřit tváří v tvář známé osobnosti napříč spektrem lidské společnosti.

Jinak tomu nebylo ani v následujících desetiletích, za první republiky a dále. Nejvyšší koncentrací známých osobností se zde bylo možné téměř prodírat během mezinárodních filmových festivalů. Od pana Horníčka, Sováka, paní Růžičkové a mnohých dalších jste si zde podávali kliku od jednotlivých kabinek procedur. I toto je jedna z mnohých energií, která se nese objektem Alžbětiných lázní dodnes.

Zásadní energií jsou přírodní zdroje, unikátní a bez možného opakování kdekoli jinde na světě. Místní přírodní léčivý zdroj – Vřídlo – se svým složením, tepelnou energií, nemá obdoby. A ve spojení s lidským umem prokazatelně se vyvíjejícím již 500 let v rukách odborného personálu jde o energii životadárnou. Vždyť mnozí z týmu profesionálů působí v Alžbětiných lázních desítky let – mnohdy je to již kolem hranice čtyř desetiletí.

Dalším pozitivním vjemem – energií – je budova samotná. Ta, na rozdíl od mnohých dostaveb, přestaveb a úprav v jiných objektech, byla navržena zcela a jen pro účely poskytování lázeňské péče a tak se v ní celou době děje. Tato energie má samozřejmě mnoho společného i s tím, že historie přitahuje. Historie a tradice v nás probouzí představy a pocity nám blízké a námi až vysněné. A právě zde sen není daleko od reality. Celkově se jedná o pocity bezpečí, naděje, do jisté míry i touhy a tyto všechny dohromady jsou další pozitivní energií prostupující do našeho nitra.

Energií životní, ze života danou, je energie přenášena personálem, odborníky, kteří se v provozu Alžbětiných lázní věnují svým klientům. A to od lázeňské lékařky, paní MUDr. Maulenové, přes vrchní sestru, paní Mackovou, přes komunikaci s klienty až po každého jednotlivého pracovníka na svých úsecích a ve svých kabinkách. Všichni tu jsou připraveni svůj um, prostředky a výjimečné metody užít ve prospět toho či onoho konkrétního klienta. Tak se mnohdy působení psychické stává tím zásadním v kombinaci s fyzickým.

Zapojíme-li do tohoto fresh-mixu energií i energii místa – města Karlovy Vary, podkrušnohoří a Slavkovského lesa, tedy vše obklopující terapeutické krajiny, dostáváme zde všichni lehce přístupnou možnost péče o naše psychické a fyzické zdraví k udržení plnohodnotného života ve vší síle na co nejdelší možnou dobu včetně ozdravy a pozitivních změn po úrazech a nemocích, které již náš život negativně ovlivnili. Je to vždy jen na nás. Ale Alžbětiny lázně tu jsou pro všechny.

 

Autor: Ing. Václav Benedikt, předseda představenstva Alžbětiny Lázně a.s.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.