Důstojný podzim života pomáhá prožít seniorům Městské zařízení sociálních služeb v Karlových Varech

Městské zařízení sociálních služeb je příspěvková organizace města Karlovy Vary, která zajišťuje komplexní sociální služby nejen pro seniory, ale i pro zdravotně postižené občany Karlových Varů.

Historie Městského zařízení sociálních služeb sahá zpět až do roku 1993. V tomto roce vznikla organizace s názvem Domov penzion pro důchodce. Jednalo se o velkoryse pojatou stavbu pobytového zařízení s kapacitou 173 míst.

Následně byl v roce 1994 dán do provozu Domov důchodců ve Staré Roli. V roce 1996 organizace dále rozšířila svoji činnost o poskytování obědů pro docházející seniory ve svých jídelnách a o přípravu obědů pro rozvoz pečovatelskou službou.

V roce 2001 byl změněn název příspěvkové organizace z původního Domov penzion pro důchodce na Městské zařízení sociálních služeb. Tento název mnohem lépe vystihuje jak poslání organizace, tak to, že se jedná o zařízení financované a zřízené městem. Již tehdy začaly úvahy o dalším rozšíření činnosti, tj. poskytování terénních pečovatelských služeb a provozování jídelny pro seniory Zlatá Kotva. Tyto služby tehdy zajišťovala rozpočtová organizace okresního úřadu – Středisko pečovatelské služby.

 

foto: MZSS Karlovy Vary

Od 1. ledna 2006 došlo ke sjednocení sociálních služeb pro občany seniory pod jedno centrum, k jejich zefektivnění, zlepšení dostupnosti, rozšíření nabídky a samozřejmě i zlepšení kvality. Koncem roku 2006 byl následně zrušen Domov penzion pro důchodce jako zařízení ústavní sociální péče a obytné jednotky byly převedeny do bytového fondu města. Domov penzion byl tak transformován na klasický dům s pečovatelskou službou, což obnáší samostatné nájemní bydlení s podpůrnými službami, které si nájemník nasmlouvá.

V současné době poskytuje Městské zařízení sociálních služeb tři sociální služby, kterými jsou Pečovatelská služba, Odlehčovací služba a Domov pro seniory. Souběžně také zařízení provozuje kuchyni a jídelnu Zlatá Kotva a především seniorům na Karlovarsku zajišťuje rozvoz jídla.

foto: MZSS Karlovy Vary

Pod svými křídly, v přímé péči, má organizace kolem 550 klientů, občanů Karlových Varů a některých přilehlých obcí. Těmto klientům jsou poskytovány pečovatelské služby v terénu, což znamená, že pracovníci zajišťují potřebnou péči u klientů v jejich domácím prostředí a v domech s byty zvláštního určení.

Jedná se o službu poskytovanou individuálně tak, aby přispěla k prodloužení pobytu člověka doma, prodloužila období jeho poměrně nezávislého života a oddálila nebo dokonce vyloučila nutnost komplexního zaopatření například v domovech pro seniory. Službu zajišťují zkušené pečovatelky s kurzem pracovníka v sociálních službách, které se pravidelně každoročně vzdělávají a zdokonalují ve svých vědomostech a dovednostech.

Nedílnou součástí nabízených služeb je i takzvaná pobytová odlehčovací služba, jejímž posláním je poskytnout čas na odpočinek a regeneraci sil osobám zajišťujícím péči o své blízké. Jedná se o zajištění kvalitní a bezpečné péče a podpory osobě vyžadující pomoc jiné osoby v základních životních oblastech.

foto: MZSS Karlovy Vary

Přibližně čtyři stovky občanů města Karlovy Vary využívají rozvozu obědů z jídelny Zlatá Kotva v rámci terénní sociální služby. Stravování je možné i přímo v prostorách této jídelny. Městské zařízení sociálních služeb je určeno všem, kteří pomoc potřebují.

 

 

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.