Na kotlíkové dotace v příštím roce dosáhnou i domácnosti s nízkým příjmem

Domek s rozsvíceným světlem v oknech

Karlovarský kraj připravuje na rok 2022 další projekt výměny nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) s ručním přikládáním, které již nesplňují emisní třídu 3, 4 nebo 5 (dle ČSN EN 303-5). Tentokrát budou dotace určeny pro nízkopříjmové domácnosti. Mezi žadatele bude možno rozdělit částku až do výše 300 milionů korun. Do konce ledna 2022 musí zájemci o dotaci vyslovit směrem ke krajskému úřadu tzv. předběžný zájem.

Rádi se do tohoto projektu opět zapojíme právě i z toho důvodu, že pomáhá sociálně slabším rodinám, aby mohly výměnu stávajícího zdroje tepla za ekologický kotel provést. Podmínkou získání dotace bude především to, že pro domácnost žadatele platí, aby průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 900 korun. Občané musí počítat s tím, že systém získání dotace je v tomto případě odlišný i v dalších ohledech, ale veškeré informace jim bez problému poskytneme,“ upozornil náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

Od 1. září 2022 platí zákaz provozu kotlů I. a II. emisní třídy a jedná se tedy o poslední možnost kotel za výhodných podmínek vyměnit.

Výši příjmů nebude nutno prokazovat v těchto případech:

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let

Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení

Výše dotace se odvíjí od typu nového zdroje tepla s následujícími limity:

Tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč

Kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč

Plynový kondenzační kotel max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč

Systém získání dotace se od stávajících vln kotlíkových dotací liší v tom, že nově je nutné u Karlovarského kraje do konce ledna 2022 vyslovit telefonicky tzv. předběžný zájem o dotaci a kraj následně bude usilovat o dotaci pro žadatele, kteří zájem vyslovili. Předběžný zájem lze vyslovit, popřípadě získat další informace, prostřednictvím oddělení grantových schémat Karlovarského kraje,“ dodala mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Kontakty na jednotlivé úředníky a veškeré informace k možnosti získání dotací najdou zájemci zde  . Krajský úřad v současnosti eviduje již 140 zájemců o dotaci.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.