Karlovarská nemocnice získala ocenění! Má špičkové neurologické pracoviště

Lékaři karlovarské neurologie získali ocenění ESO STROKE UNIT, nevládní organizace, která má za cíl zlepšit péči o pacienty po mrtvici. Toto uznání řadí neurologické pracoviště Karlovarské krajské nemocnice a.s. mezi pracoviště špičkové evropské úrovně.

Každý rok prodělá mozkovou mrtvici téměř 17 milionů lidí. Cévní mozková příhoda neboli iktus je hlavní příčinou zdravotního postižení osob na celém světě. Každé dvě vteřiny někdo, ať už dospělý nebo dítě, muž nebo žena, mladý nebo starý, prodělá mrtvici. Navzdory těmto šokujícím statistikám mnoho lidí postižených mozkovou mrtvicí nemá přístup k léčbě, rehabilitaci a podpoře, která by jim poskytla větší šanci na dobré uzdravení a zdravější, produktivnější a kvalitní život. V celé Evropě způsobí mrtvice každoročně více než 1 milion úmrtí. Riziko úmrtí na mrtvici se mezi zeměmi výrazně liší a ve střední a východní Evropě je více než třikrát vyšší než v severní, jižní a západní Evropě. Riziko úmrtí postihuje pak daleko častěji ženy než muže.

Nevládní organizace ESO má za cíl snížit zátěž způsobenou mozkovou mrtvicí, zlepšit péči o pacienty po mrtvici a kontinuálně vzdělávat lékařský personál v tomto oboru. Proto vyvinula rámec pro dosažení cílů zlepšování kvality, a to od pokynů, které určují osvědčené postupy, až po samotnou certifikaci. Certifikace pak měří schopnosti jednotlivých pracovišť, jejich
úroveň a vzdělání a také počty pacientů s iktem, se kterými pracují. Lékaři neurologického oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s. dosáhli v daných parametrech výborných výsledků a rozšířili tak certifikovanou síť evropské péče o pacienty
s iktem. Iktovému centru v karlovarské nemocnici se povedlo navýšit kvalitu poskytované péče i přes covidová omezení a složitou situaci ve zdravotnictví v posledním roce. „Toto uznání je důkaz kvality poskytované péče na našem oddělení. Dokázali jsme, že umíme zajistit kvalitní péči a podmínky v iktové péči, které jsou zcela na úrovni a plně srovnatelné jako v jiných vyspělých zemích Evropy, což je skvělá zpráva,“ uvedl primář neurologického oddělení MUDr. Igor Karpowicz.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.