Otevřený dopis ŘSD s naléhavou žádostí o řešení dopravní situace

Mezinárodní silnice I/6 je považována za nejrizikovější v Karlovarském kraji, konkrétně úsek mezi Olšovými Vraty a serpentinami Střelnice je na absolutní špičce žebříčku nehodovosti v celé České republice. Od r. 2018 zde bylo 59 zásahů záchranných složek, vloni 11, letos zde v průběhu prázdnin zemřelo 5 lidí (z toho 2 děti). My, obyvatelé 0lšových Vrat i okolních obcí, každodenně tímto úsekem projíždíme, a bytostně se nás to všech dotýká. Domníváme se, že současné dopravní značení a dopravní opatření nejsou adekvátní rizikovosti úseku.

S naléhavou žádostí o řešení této dopravní situace jsme se dne 25.8.2021 obrátili formou otevřeného dopisu na ředitele ŘSD pana Bc. Lukáše Hnízdila, současně jsme o součinnost v jednání s kompetentními úřady pořádali radní Karlovarského kraje a Magistrátu města Karlovy Vary.
Navrhujeme adekvátní omezení rychlosti v obou směrech, dle slov mluvčího policie Jakuba Kopřivy nejčastější příčinou dopravních nehod v tomto úseku je právě nepřiměřená rychlost.

Navrhujeme zintenzivnit dopravní značení. Umístit výstražné dopravní značky „Úsek častých dopravních nehod“ nebo „Úsek smrtelných dopravních nehod“, a to v obou směrech. Umístit v obou směrech světelné dopravní značky na solární napájení, které budou kontinuálně
ukazovat nejvyšší dovolenou rychlost, a současně pozor zatáčka (obdobná je na průtahu městem u Čertova ostrova). Trvale problikávající žluté světlo pro zintenzivnění důrazu na nebezpečnost úseku. Umístění stacionárního měřiče či plastové zelené reflexní sloupky.

Rádi bychom vyvolali diskusi kompetentních fundovaných a zainteresovaných míst, aby zhodnotily situaci komplexně, aby bylo přijato maximální možné množství opatření. Při stavbě dálnice D6 je tento úsek „Karlovy Vary – Olšová Vrata“ plánovaný realizovat jako poslední.
Rádi bychom, aby byla zvážena možnost dát mu prioritu. Nejenže je vysoce rizikový z důvodu množství dopravních nehod, ale komplikovaná situace je i v případě výjezdu z Olšových Vrat, křižovatky v Drahovicích u Billy, odbočení k bývalé hájovně, ke Střelnici, nebezpečné jsou i
neoznačené odbočky na golfové hřiště a driving range.

Jedná se o mezinárodní silnici, hlavní trasu Praha – Cheb – Německo. Situace se nedotýká pouze obyvatel Olšových Vrat, ale široké veřejnosti. Na facebooku se rozvinuly četné diskuse vč. kritiky navrženého zrušení dvou pruhů, což také doporučujeme přehodnotit.
Situace je naléhavá, dlouhodobá, čím dříve a čím více opatření bude přijato, tím lépe.

Za Spolek přátel Olšových Vrat: Ing. Pavlína Maříková, Hana Janoušková, Mgr. Vladimír Melichar, Blanka Frischholzová, Zdeněk Duřt, Věra Tvardková

Foto: pozary.cz

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.