Vřídelní kolonáda, jeden z největších karlovarských klenotů, je již z nejhoršího venku

Už pět let Karlovy Vary bojují s havarijním stavem Vřídelní kolonády. Ten se ukázal mnohem rozsáhlejší, než se původně předpokládalo.
Přesto se znovuotevření kolonády blíží. „V ideálním případě bychom mohli na konci roku finišovat,“ říká náměstek karlovarské primátorky
Petr Bursík (ODS), který má městské investice na starosti.

Jak to s opravou Vřídelní kolonády nyní vypadá?

Havarijní stav kolonády je naštěstí už zažehnán. Nyní musí město a Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád ještě provést stavební a technické práce, které byly odstraňováním havarijního stavu vyvolány, včetně návratu výtrysku nejznámějšího karlovarského pramene do vřídelní síně. Potom bude možné uvést kolonádu do plného provozu.

Co konkrétně je ještě potřeba udělat?

Nyní se pozornost bude upínat k finální fázi opravy vřídelní síně. Zbývá osadit vřídelní mísu, která bude nerezová a bude ji lemovat prstenec z kamenů. Ty budou ještě před usazením pokameněny vřídelní vodou a získají tak typickou patinu. Dále se musí dokončit podlaha, nainstalovat obvodové prosklení a skla kopule, provést finální úpravy podlahy v hale a naistalovat vzduchotechniku a osvětlení. Úpravou
projde i vnější prostor včetně odstranění venkovního vývěru pramene. Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád zároveň dokončuje práce
na potrubních částech. Původní rozvody a technologie ze 70. let jsou kompletně měněny za nové, plně nerezové. Náhrada se týká i zařízení
samotného jímání termominerální vody v šachtách jímacích vrtů.

Kdy by kolonáda mohla být opět v plném provozu?

Máme již hotovou projektovou dokumentaci na závěrečnou fázi. Může proto proběhnout výběrové řízení na zhotovitele. V ideálním případě by v květnu či červnu mohla být tato etapa zahájena a na konci roku bychom mohli finišovat.

Už jste zmínil, že potrubí a vřídelní mísa budou nerezové. Byl problém i s dalšími materiály?

Při sanaci jsme vsadili na konstrukce a materiály, které jsou odolnější než původní, z dob výstavby objektu. Důležitá byla například volba typu betonu. Právě postupná degradace betonu a jeho narušení agresivními výpary z vřídelní vody byly hlavními důvody toho, že musela být v minulosti Vřídelní kolonáda postupně uzavřena, a proč byl pramen Vřídla přesunut před budovu.

Alchymií bylo například vybrat vhodné výplně pro kopuli. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze podrobila vzorky původního zasklení laboratorním pokusům a ukázalo se, že stávající sklo je již za hranicí své životnosti, hrozí u něj samovolný lom a je v podstatě nemožné vrátit zdánlivě zachované části zpět. Podařilo se ale najít člověka, který byl u výroby původního zasklení. A také se našel výrobce, který by byl schopen novou výplň pro korunu kolonády vyrobit. Ten dokáže mimo jiné i na základě 3D scanu původního skla vyrobit nový plášť kopule, který opatří speciálním nátěrem a garantuje životnost na 80 let.

V minulosti se plánovala architektonická soutěž na novou Vřídelní kolonádu. Jak to se soutěží nyní vypadá?

Původně jsme s ní počítali, ale aktuálně architektonickou soutěž neplánujeme. Jen její příprava by stála 6-7 mil. korun a trvala by asi dva a půl roku. Cena nové kolonády včetně úpravy okolí je odhadována na 1 až 1,2 miliardy korun. Na to město v současnosti nemá. Znamenalo by to, že město třeba přestane investovat do škol nebo do komunikací. Navíc navzdory všem výtkám považuji Vřídelní kolonádu za kvalitní architekturu, o kterou se ale bohužel léta nikdo nestaral. To není jen můj osobní názor, ale stejné stanovisko vydala i Kancelář architektury města. Podle něho má kolonáda svoji architektonickou hodnotu a není až v tak špatném stavu, aby ji bylo nutné zbourat. Ekonomické srovnání podle kanceláře vychází jasně ve prospěch rekonstrukce. Díky ní tu kolonáda může být ještě desítky let.

Občas se ozývají hlasy, aby byla obnovena litinová kolonáda. Je to reálné?

Vrátit se k litinové kolonádě sice může vypadat líbivě, ale argumentace iniciátorů bohužel často není realistická. Podle investičního záměru, který si v roce 2017 nechalo zpracovat ještě předchozí vedení města, by se cena litinové kolonády včetně úpravy okolí také vyšplhala přes miliardu korun, což je pro město aktuálně neúnosné. Na rozdíl třeba od oprav kulturních památek není na stavbu pouhých replik v současnosti v podstatě možné získat dotace. Navíc iniciátoři požadovali ukončit opravy havarijního stavu, což by znamenalo, že Vřídelní kolonáda by byla ještě po mnoho let zavřená. To by poznamenalo turistický ruch.

Architektonická soutěž počítala i s úpravou okolo kolonády. Bude toto město nějak řešit, když na soutěž zatím nedojde?

Na tom aktuálně pracuje Kancelář architektury města v rámci projektu tzv. divadelního korza. Tento projekt si klade za cíl komplexně řešit nejen okolí kolonády, ale celé veřejné prostranství od Vřídelní ulice až po kostel sv. Petra a Pavla za Císařskými lázněmi, včetně dopravy a jiných vazeb. Pokud by to někoho detailněji zajímalo, tak úvodní záměr už je představen na internetových stránkách Kanceláře architektury města. V návaznosti na tento projekt do budoucna počítáme i s úpravou okolí kolonády.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.