Otevřený dopis bývalé hejtmanky adresovaný vedení kraje

Vážení radní, vážení zástupci vládnoucí koalice, vážení zastupitelé,

obracíme se na Vás ohledně projektu revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně. Ty jsou majetkem Karlovarského kraje a po více než dvaceti letech se konečně podařilo zahájit jejich revitalizaci. Zchátralé Císařské lázně získaly v roce 2019 kladné stanovisko od orgánu památkové péče i čtyřsetmilionovou dotaci od státu. Výběrové řízení proběhlo bez jakékoliv námitky a stavební práce byly zahájeny.

Většina z Vás, kteří se nyní podílíte na vedení našeho kraje, měla v minulém volebním období zastupitelský mandát a tudíž dostatek informací o záměru, přípravě i konečné podobě projektu rekonstrukce výše zmiňované skvostné budovy. S projektem rekonstrukce panovala mezi zastupiteli shoda a věřím, že jsme všichni měli obrovskou radost z toho, že se toto dílo podařilo.

Nyní ale nová rada kraje informuje o rozhodnutí pozastavit stavební práce a měnit projektovou dokumentaci. Ptáme se, jak je toto možné, když před zahájením realizace panovala na podobě projektu shoda a celá akce byla schválena krajským zastupitelstvem. Zastupitelstvem, ve kterém většina nynějších krajských radních seděla a o žádných změnách nemluvila.

Zastavovat probíhající rekonstrukci vnímáme jako velmi nezodpovědný postup a připomínám, že Karlovarský kraj má s městem Karlovy Vary uzavřené memorandum, které je závazné a případné změny týkající se rekonstrukce musí schvalovat zastupitelstvo. Město Karlovy Vary navíc podle informací, které poskytla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, dokončilo projektovou dokumentaci ke koncertnímu sálu, který má být vestavbou do atria a je projektován podle původních podkladů a původní projektové dokumentace. Tato plánovaná vestavba je ale samostatnou investiční akcí města Karlovy Vary, která má být realizována až po skončení kompletní rekonstrukce Císařských lázní, tedy někdy v roce 2023.

Vedení Karlových Varů tedy se žádnými zásahy do projektové dokumentace nepočítá a nepožaduje je. Navíc na vestavbu koncertního sálu bude město teprve shánět vlastní dotace, které nemají s rekonstrukcí Císařských lázní nic společného. Císařské lázně jsou svěřeným majetkem Karlovarskému kraji a ten jako majitel, investor a zadavatel zodpovídá za celý průběh rekonstrukce historické budovy.

Vzhledem k výše popsanému Vás žádáme o přehodnocení navrhovaného pozastavení stavby a změnách v projektové dokumentaci. Tato rozhodnutí totiž mohou mít velmi negativní následky. Následky, kterých si musí být řada členů zastupitelstva vědoma, neboť se v mnoha případech jedná o starosty měst a obcí. A ti přece musí vědět, že takto zásadní změny v zakázce, která již byla řádně vysoutěžena a déle než rok a půl probíhá, existují mnohá rizika. Zvláště v momentě, kdy změny požaduje zadavatel, tady Karlovarský kraj.

Podle našeho názoru, který jsme konzultovali s několika odborníky, hrozí porušení zákona o veřejných zakázkách i vrácení dotace 400 milionů korun a to včetně stoprocentního penále. Zároveň jako kraj riskujeme velké vícenáklady, které si bude účtovat zhotovitel.

Obáváme se, že nynější kroky vedení kraje směřují k bezhlavému úsilí zmařit mnohaletou práci, která byla vynaložena k přípravě a zahájení rekonstrukce Císařských Lázní. Vedení kraje proto žádáme o neprodlenou revokaci svého usnesení ze dne 22. března, které je s největší pravděpodobností v rozporu se zákonem o krajích, protože o této věci musí dle našeho názoru rozhodnout zastupitelstvo. V krajním případě jsme připraveni se ohledně tohoto kroku obrátit na Ministerstvo vnitra, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvo kultury, Ministerstvo financi, Národní památkový ústav a další kompetentní instituce.

Vzhledem k tomu, že nevidíme jinou možnost, jak na tuto velmi ožehavou a problematickou skutečnost upozornit, volíme formu otevřeného dopisu, který zasíláme všem zastupitelům Karlovarského kraje.

Za zastupitelský klub hnutí ANO

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.