Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2020

Stavební úřady v Karlovarském kraji vydaly v 1. pololetí letošního roku 1 102 stavebních povolení, což je o 3,9 % více než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota povolených staveb klesla o 2,9 % na  3,4 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 3,1 tis. Kč.

V České republice bylo v 1. pololetí roku 2020 vydáno celkem 41 959 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení v sedmi regionech ČR. Ve zbývajících krajích došlo naopak k meziročnímu poklesu, největší pokles počtu vydaných stavebních povolení byl zaznamenán v Hl. městě Praze (o 11,1 %).

V uvedeném období bylo již tradičně nejvíce stavebních povolení získáno ve Středočeském kraji (8 641). Nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dosáhl s růstem 14,0 % Plzeňský kraj, za ním následoval Karlovarský kraj (nárůst o 3,9 %).

V Karlovarském kraji bylo od lednu do červnu roku 2020 vydáno celkem 1 102 stavebních povolení, meziroční nárůst tak činil 3,9 %. Na republikovém celku vydaných stavebních povolení se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na novou výstavbu inženýrských staveb (39,7 %) a stavby bytových budov (31,6 %).

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (468), na krajském celku se tak tento okres podílel 42,5 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo vydáno v okrese Sokolov (240), i přesto v tomto okrese došlo k největšímu relativnímu meziročnímu nárůstu, a to o 18,2 %. Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno na inženýrské stavby v okrese Cheb (205), nejméně pak v okrese Sokolov (118). Na bytové stavby bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (156).

Orientační hodnota staveb za 1. pololetí roku 2020, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice 190,5 mld. Kč, v porovnání s 1. pololetím předchozího roku tedy o 4,0 % méně. Pokles orientační hodnoty staveb byl ve srovnání se shodným obdobím minulého roku zaznamenán v polovině regionů ČR, jedním z nich byl i Karlovarský kraj, kde se orientační hodnota staveb snížila o 2,9 %. Naopak nejvyšší meziroční nárůst orientační hodnoty staveb vykázal Ústecký kraj (o 32,7 %), následován krajem Zlínským (o 31,2 %) a Královéhradeckým (o 19,9 %).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v Karlovarském kraji 27,2 % na novou nebytovou výstavbu, téměř pětina na nové inženýrské stavby a zhruba čtvrtina na novou bytovou výstavbu.

V meziokresním srovnání zjišťujeme, že ve dvou okresech Karlovarského kraje došlo k poklesu orientační hodnoty staveb ve srovnání s minulým rokem, a to v okresech Cheb a Sokolov. K výraznějšímu poklesu přitom došlo v okrese Sokolov, kde orientační hodnota ve sledovaném období meziročně poklesla o 26,3 % na 0,5 mld. Kč. Naopak k nárůstu orientační hodnoty staveb došlo v okrese Cheb, a to o 31,1 % na 1,4mld. Kč.

V Karlovarském kraji klesla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 6,4 % na 3 078 tis. Kč, na celorepublikový průměr tak nedosahuje o 1 463 tis. Kč. Mezi okresy našeho kraje vykazuje nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Cheb (3 505 tis. Kč.), naopak nejnižší okres Sokolov (2 188 tis. Kč).

V mezikrajském srovnání vykázalo nejvyšších průměrných hodnot na 1 stavební povolení již tradičně Hl. město Praha (13 719 tis. Kč), ostatní kraje následovaly již s významnějším odstupem. Nejnižší hodnota připadající v průměru na 1 stavební povolení byla evidována ve Středočeském kraji, kde dosáhla výše 2 693 tis. Kč.

Zdroj: Český statistický úřad


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.