Počet obyvatel v Karlovarském kraji se opět snížil

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2020 opět mírně snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci června 2020 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 187 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 30. 6. 2020 celkem 294 187 obyvatel, z toho 148 842, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel kraje v 1. pololetí 2020 doznal od začátku roku úbytek o 477 osob, a to vlivem záporného přirozeného přírůstku (-518 osob), tj. převahou zemřelých nad narozenými. Migrační přírůstek byl naopak kladný a činil 41 osob.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2020, se počet obyvatel ve všech okresech Karlovarského kraje snížil. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Sokolov, a to o 248, nejméně pak v okrese Cheb (o 74 osob).

Od 1. ledna do 30. června 2020 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 280 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 120 dětí, tj. o 8,6 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 43,8 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 273, tj. 21,3 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 818, tj. 63,9 % narodilo mimo manželství. Jedná se o nejvyšší podíl v rámci celé České republiky. Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (65,9 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (62,4 %).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 56 895 osob, což bylo o 245 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 71 občanů více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 1 798, z toho bylo 954 mužů a 844 žen. Mezi zemřelými jich bylo v našem kraji nejvíce ve věku 70 až 79 let (30,1 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených činila v kraji 1,6 %.

V 1. pololetí 2020 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 369 sňatků, což je o 39,7 % méně než ve stejném období minulého roku. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (39,2 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 46 % takových, kde oba snoubenci byli svobodni.

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 303 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, a to o 57, tj. o 15,8 %. Společný návrh na rozvod podalo 141 manželů, tj. 46,5 % ze všech rozvodů. Ve více než v polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V 1. pololetí roku 2020 se na území České republiky přistěhovalo 26 447 osob a 18 128 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 534 obyvatel, z toho bylo 52,8 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 59,7 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 40,3 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 1 493 obyvatel. Do jiných krajů se odstěhovalo 79,4 % všech vystěhovaných a do ciziny 20,6 %.

Zdroj: Český statistický úřad


Členové Trikolory chtějí bojovat proti odlivu lidí

Zlepšit dopravní obslužnost Karlovarského kraje, zabránit dalším odchodům lékařů z kraje anebo podpořit mladé lidi, aby v kraji zůstali. Číst více – To jsou jen některé z bodů, které by rádo uvedlo do praxe hnutí občanů Trikolora, jehož členové včera odpoledne zahájili ve Františkových Lázních krajskou volební kampaň.


Reklama: Zadavatel a zhotovitel Trikolóra

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.