Nezaměstnanost v Karlovarském kraji podle MPSV

Aktuálně – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci srpna 2020 celkem 10 243 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 733 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 5,15 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 1,90 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 8. 2020 evidováno na úřadech práce celkem 10 243 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 733, tj. 95,0 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 216, tj. o 2,1 %. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (50,8 %, tj. 5 207 žen). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 305 (3,0 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 856 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 47,7 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,0 let a nezaměstnaní byli o 0,9 roku mladší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 8. 2020, zjistíme, že 43 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 438). K 31. 8. 2020 bylo evidováno na úřadech Karlovarského kraje 30,6 % všech uchazečů o zaměstnání po dobu do třech měsíců a došlo tak k výraznému nárůstu tohoto podílu oproti stejnému období minulého roku. Toto bylo pravděpodobně ovlivněno mimořádnou situací na pracovním trhu v souvislosti s koronavirovou pandemií. Ve srovnání s koncem února letošního roku došlo v posledních šesti měsících k  nárůstu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 11,2 % (z 2 994 k 29. 2. 2020 na 3 138 k 31. 8. 2020).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 097 nárok na podporu v nezaměstnanosti a oproti minulému měsíci se tento ukazatel prakticky nezměnil. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 281, tj. 41,4 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 870 Kč.

V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj k uvedenému datu třetího nejvyššího podílu nezaměstnaných (5,15 %) po Moravskoslezském (5,50 %) a Ústeckém (5,44 %) kraji. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v Pardubickém (2,66 %) a Jihočeském kraji (2,77 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 5,86 %. V meziokresním srovnání tak obsadil celkové 72. místo v pomyslném žebříčků okresů.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (4,22 %), který se umístil na 58. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti únoru 2020, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 14. příčce, tak doznal rekordní pokles o 44 příček. Ve všech okresech Karlovarského kraje došlo k mírnému poklesu tohoto ukazatele.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 22 okresech ČR. Nejvíce se zvýšil počet nezaměstnaných v okresech Přerov (o 3,5 %), Praha a Most (shodně o 3,3 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve zbývajících 55 okresech, největší pak v okresech Písek (o 9,3 %), Jeseník (o 7,4 %), Jindřichův Hradec a Rakovník (oba o 6,3 %).

Ve všech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, přičemž nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Cheb (o 3,6 %).

Na konci sledovaného měsíce roku 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 380 volných pracovních míst, z toho 16,3 % pro absolventy a mladistvé a 2,1 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst se tak meziměsíčně zvýšila, a to o 3,6 %. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (12 556) a Plzeňském kraji (7 375). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 409) a Jihomoravském kraji (1 359).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,07). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,90, což je třetí nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,08 uchazeče více, než dosáhl celorepublikový průměr (0,82). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,35) a  Pardubickém kraji (0,36).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,17 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo 5,20 uchazečů.

Zdroj: Český statistický úřad


 

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.