Kauza miniaturparku v Mariánských Lázních stále nekončí.

Poslední jednání Zastupitelstva Mariánských Lázní bylo opravdu výživné, a tak se k němu vracíme.

Zasedání vedl kvůli hospitalizaci Starosty Kaliny (Piráti) jeho zástupce, Místostarosta Král (ODS). Velkým tématem byl, je a do budoucna určitě bude miniaturpark. I na mariánskolázeňské poměry jde o celkem velkou kauzu.

Ta začala v době, kdy usedl do starostovského křesla Zastupitel a nynější Poslanec Třešňák (Piráti). Jednání Zastupitelů se ale nezúčastnil, dle slov místostarosty Krále byl omluven, protože byl ve sněmovně. (Tam se ale podle webu Poslanecké sněmovny ten den nevyskytoval, byl totiž omluven i z jejího jednání.) Chtěl se takto vyhnout případným nepříjemným dotazům ohledně miniaturparku? Těžko říct. Paradoxní je, že se Zastupitelé Piráti ke kauze vůbec nevyjadřují, i když byl jejich představitel u zrodu celé kauzy.

Kauza miniaturpaku v Mariánských Lázních má v současné době dvě části.

V té první jde o nároky na autorská práva: Pan Radek Míka před lety vymyslel projekt miniaturparku a pracoval pro společnost, která modely vlastnila. Ta byla poté prodána jiné společnosti. V mezičase si několik modelů miniatur koupilo i město. Hlavními aktéry zašmodrchané situace je tedy město Mariánské Lázně, pan Radek Míka a společnost Boheminium Mariánské Lázně s.r.o..

Hned na úvod červnového Zastupitelstva vystoupil právní zástupce pana Míky a žádal po vedení města právě dořešení nároků za autorská práva k několika modelům. Místostarosta Král začal rozpravu vážně „optimisticky“, když řekl: „Ze strany vedení města bylo splněno vše, dál už nejsme schopni nic dojednat.“

K problému se vyjádřil i předseda finančního výboru Chval (ODS), který však konstatoval fakt, který na jednání Zastupitelstva zaznívá stále častěji: „Finanční výbor neměl úplně komplexní materiály… Něco jsem se snažil dohledat a na základě toho z finančního výboru vyšel výstup, který jste mohli přečíst.“ Jenže pak pokračoval: „Za mne jsem se během týdne dopídil dalších informací, jedna z nich je docela zásadní, respektive více jich je dost zásadních. Za prvé to, že ta práva již měla být řešena od roku 2016. V podstatě to město nějakým způsobem ignorovalo, a to je trošku šlendrián. Včera jsem se dozvěděl ještě zásadnější poznatek, že někomu již takové právo (k jinému modelu) přiznáno bylo a město prostřednictvím své organizace už dokonce splnilo ten nárok autorských práv.“ Ano, i tak může vypadat zasedání Zastupitelů v České republice v roce 2020.Místostarosta Král pak potvrdil, že město platí prostřednictvím organizace Správa městských sportovišť za model Ještědu autorská práva.

Po více jak půl hodinové přestřelce Zastupitelé žádnou z variant řešení neodhlasovali. To znamená, že bude spor s největší pravděpodobností projednáván u soudu. Místostarosta Král po hlasování konstatoval: „No tak to je zajímavé, nyní teda nevím. Co budeme dělat? NIC…” Ona to zase tak velká změna nebude. Nejdražší je vždy soudní řešení, to je obecně známé. Ale z cizího krev neteče.

Druhá část problematiky kolem miniaturpaku se týká toho, že ke dni 31.12. 2020 končí současnému nájemci smlouva na pronájem pozemků, na kterých jsou modely miniatur umístěny. Zastupitelé měli odhlasoval záměr pro vypsání výběrového řízení. Nejednalo se tedy o tom, kdo si pronajme pozemky včetně miniatur, které vlastní město, a za kolik.

Většina potenciálních zájemců ale stejně dopředu začala házet nabídkami nájmu pro město v řádech milionů korun. Zbytečně. Většina tím jen odkryla karty. Je asi zbytečné se v tuto chvíli zabývat tím, co kdo nabídl a za jakých podmínek, protože do výběrového řízení, pokud bude vypsáno, se může přihlásit kdokoliv. Rozhodování Zastupitelů bude velmi obtížné. Současný nájemce tvrdí, že má ve smlouvě právo opce, tedy že má přednostní právo na prodloužení nájmu. Na druhé straně stojí nabídka městské společnosti Parking, která dle slov Zastupitele JUDr. Miklušáka (KSČM) předpokládá odvádět městu celý výdělek z případného provozování miniaturparku.

Zastupitelé by se měli rozhodovat s péčí řádného hospodáře, což znamená, že by měli hospodařit s majetkem města tak, aby přinášel maximální užitek jeho obyvatelům. Bude tedy zajímavé sledovat jejich rozhodování. Snad k záležitosti nebudou přistupovat podobně, jako ke kauze pana Radka Míky, kdy Zastupitel Borka (Město sobě) řekl: „Nikdo z nás není kompetentní, aby v tomto sporu rozhodl…

První část o jednání Zastupitelstva Mariánských Lázní si můžete přečíst zde: http://localhost/karlovarky.cz/tady-prosim-vas-chcipl-pes-rika-mistostarosta-marianskych-lazni/

 

Autor: Vladimír Majer 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.