Zachraňme náš kraj, řešme problémy komplexně

Vážení čtenáři,

zamysleme se nad posledním vývojem v našem kraji. Již před rokem se šepotalo o problému s emisními povolenkami a jejich dopadem nejen na průmysl v Karlovarském kraji.

Za celý rok vývoj této problematiky nepřispěl k žádnému řešení a následky bohužel na sebe nenechaly čekat a v nedávné době byl ohlášen konec plynárenské části v elektrárně Vřesová. Bude ještě následovat další závod?

Pro zmenšení dopadu na životní úroveň našich obyvatel, je bezpodmínečně nutné, abychom po ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí nastartovali vývoj nových plynárenských zařízení, které budou i nadále dodávat domácnostem a podnikům teplo. Některé domácnosti dokonce začíná či již změnilo svůj zdroj dodávky tepla, aby se dokázali vypořádat s nárůstem cen nebo s případným ukončením distribuce. Problematika povolenek a dalších ekologických experimentů se měla již začít řešit na svém prvopočátku. Pokud by vláda naslouchala strategickým společnostem a expertům v našem kraji a nestavěla se do pozice nezúčastněného či pouze nemlátila prázdnou slámu, nerozhořel by se problém a mohlo se mu předejít. Dnes již bohužel plamen zahořel a nemůžeme očekávat, že jej snadno zastavíme. V této nesnadné době, kdy vláda své občany nedobrovolně náhubkovala a pravděpodobně také znovu bude, prohloubí tak již vytvořenou jámu v zaměstnanosti a negativně postihne i podnikatelský sektor v kraji. Zachraňme náš stát i Karlovarský kraj tím, že budeme problémy řešit komplexně!

Opět se ví a není to tajemstvím, že po první koronavirové vlně se zhroutilo velké množství živností a společností. Následkem panických a nekontrolovaných opatření mnoho lidí přišlo o své zaměstnání. Tuto skupinu nezaměstnaných nyní bude svým jednáním nekompetentní vláda nadále rozšiřovat. Již dnes se hovoří o dalších opatřeních, další vlně a dalšímu zadlužování našeho státu a našich budoucích generací. Státní dluh totiž nedávno oslavil své druhé bilionté narozeniny a roste vesele dál. Mnohým, kteří si toto číslo umí představit a vědí, že rázem každý občan spoluručí státu dvěma sty tisíci korunami, jistě se svírá krk. Bohužel uvolnění nepřichází ani s pomocí z Evropské unie. Pokud bych odsunul fakt, že se na rozpočtu EU podílíme desátky z vytvořené hodnoty cla, DPH a dalších složek příjmu státu, je nutné si vymezit také účel těchto „Dotací.“ Tímto účelem se rozumí nízkouhlíková ekologie, výzkum, digitální technologie, udržitelnost přírodních zdrojů, a to je v podstatě vše. Pozorný čtenář nyní vidí, že tyto finanční prostředky rozhodně nebudou použity na rozvoj krajů, na snížení ekonomických i sociálních dopadů a už vůbec ne na umořování státního dluhu. Je zřejmé, že pomoc nepřichází na to správné místo ani účel, a oživit náš kraj můžeme pouze sami svou zodpovědnou politikou a prací.

Autor: Mgr. Jiří Froněk (TRIKOLÓRA)


Reklama: zadavatel, zhotovitel – TRIKOLÓRA


Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.