Cizinci v Karlovarském kraji a České republice

K 31. 12. 2019 žilo v Karlovarském kraji celkem 21 278 cizinců, to představuje 7,2 % z celkového počtu obyvatel kraje a zároveň se jedná o druhý největší podíl mezi regiony ČR po Hlavním městě Praze.

Nejpočetnější skupinu tvořili Vietnamci (30,9 %), dále potom Ukrajinci (15,9 %), Němci (12,4 %), Slováci (11,1 %) a Rusové (10,0 %). Zaměstnaných cizinců bylo v Karlovarském kraji celkem 17 639, z toho 7 806, tj. 44,3 % byly ženy.

Podle výsledků Ředitelství služby cizinecké policie žilo v Karlovarském kraji k 31. 12. 2019 celkem 21 278 cizinců, z nichž 43,6 % byly ženy. Počet cizinců v našem kraji vykazuje rostoucí tendenci. V roce 2019 se jejich počet oproti minulému roku zvýšil o 615 osob, tj. o 3,0 % a za posledních patnáct let došlo k jejich nárůstu dokonce o 6 841, tj. o 47,4 %, Ve srovnání s minulým rokem se počet cizinců zvýšil ve všech regionech ČR bez výjimky, nejvíce pak v Plzeňském kraji (o 12,4 %), Kraji Vysočina (o 12,0 %) a ve Zlínském kraji (o 10,1 %).

Současně s počtem narůstá i podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel. Nejvyšší podíl cizinců vykazuje Hlavní město Praha (15,9 %). V Karlovarském kraji je tento podíl druhý nejvyšší, na konci roku 2019 činil 7,2 %. Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel doznal meziroční nárůst ve všech regionech ČR, nejvyšší pak v Plzeňském kraji, a to o 0,7 procentního bodu. V Karlovarském kraji činil tento nárůst 0,2 procentního bodu, tj. stejně jako v celé ČR.

Mezi okresy Karlovarského kraje vykazují vysoký počet cizinců okresy Karlovy Vary a Cheb, naopak v okrese Sokolov žije pouze 14,5 % všech cizinců v kraji. Nejvíce cizinců žije v okrese Karlovy Vary (9 813, tj. 8,5 % všech obyvatel kraje), jejich nejvyšší podíl byl zaznamenán v okrese Cheb (8 370, tj. 9,1 % všech obyvatel kraje).

Meziroční nárůst počtu cizinců vykázaly všechny okresy v ČR. V našem kraji vzrostl počet cizinců nejvíce v okrese Cheb (nárůst o 3,4 %).

Zaměříme-li se na věkovou strukturu cizinců, pobývajících na území Karlovarského kraje, tak zjistíme, že nejvíce zastoupenou je kategorie produktivního věku 30 až 49 let. V tomto věkovém rozmezí žije v našem kraji 8 589 cizinců, což představuje 40,4 % všech cizinců žijících v kraji. Průměrný věk cizinců v našem kraji je 40,8 roku, muži přitom vykazují vyšší průměrný věk (41,6 roku) než ženy (39,7 roku).

Nejpočetnější skupinu cizinců v Karlovarském kraji tvořili Vietnamci, kterých bylo podle údajů z Ředitelství služby cizinecké policie k 31. 12. 2019 celkem 6 562. To je 30,8 % všech cizinců v našem regionu. Mezi další nejvíce zastoupené skupiny cizinců patřily osoby z Ukrajiny (15,9 %),  Německa (12,4 %), Slovenska (11,1 %) a Ruska (10,0 %).

Více než polovina Vietnamců žije v okrese Cheb. Z věkové struktury vietnamské populace je patrné, že občané z Vietnamu zde našli nový domov a zakládají rodiny. Téměř polovina cizinců (46,1 %) v Karlovarském kraji žije v okrese Karlovy Vary. V tomto okrese je přitom 56,4 % všech Ukrajinců a dokonce 77,3 % všech Rusů žijících v Karlovarském kraji.

Ve sledovaném období bylo v Karlovarském kraji zaměstnáno celkem 17 639, z toho 7 806, tj. 44,3 % žen. K 31. 12. 2019 evidovaly úřady práce v našem kraji celkem 12 986 cizinců, z toho 5 980 tvořily ženy. Platné živnostenské oprávnění mělo celkem 4 653 tj. 26,4 % z celkového počtu zaměstnaných cizinců v kraji. Z okresů našeho kraje vykazoval nejvíce zaměstnaných cizinců okres Cheb (8 207), naopak nejméně cizinců bylo zaměstnaných v okrese Sokolov (1 518).

Zdroj: Český statistický úřad


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.