V Karlovarském kraji přibývá nezaměstnaných

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci června 2020 celkem 10 155 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 652 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 5,10 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 2,02 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov, nejvyšší meziměsíční nárůst nezaměstnanosti vykázal okres Karlovy Vary.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 6 2020 evidováno na úřadech práce celkem 10 155 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 652, tj. 95,0 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 327, tj. o 3,3 %, to představuje druhý nejvyšší nárůst v celé ČR po Hlavním městě Praze (o 7,8 %). Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (50,3 %, tj. 5 108 žen). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 291 (2,9 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 787 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 12,9 %. Následovali uchazeči ve věkové kategorii 40 až 44 let (11,8 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,8 let a oproti stejnému období minulého roku byl tak zaznamenán pokles průměrného věku nezaměstnaných o 1,2 roku.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 6. 2020, zjistíme, že 42,6 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 322). Necelá polovina (46,0 %) všech uchazečů o zaměstnání v našem kraji byla evidována na úřadech práce do třech měsíců. Ve srovnání s koncem února letošního roku došlo v posledních čtyřech měsících k prudkému nárůstu těchto krátkodobě nezaměstnaných, a to o 56,1 % (z 2 994 k 29. 2. 2020 na 4 673 k 30. 6. 2020).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 084 nárok na podporu v nezaměstnanosti a oproti minulému měsíci došlo k navýšení těchto uchazečů o 3,7 %. Jednalo se o nejvyšší nárůst v celé ČR. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 262, tj. 40,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 30. 6. 2020 v našem kraji činila 9 075 Kč.


V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj k uvedenému datu třetího nejvyššího podílu nezaměstnaných (5,10 %) po Moravskoslezském (5,39 %) a Ústeckém (5,20 %) kraji. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v Pardubickém (2,58 %) a Jihočeském kraji (2,82 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 5,81 % a v meziokresním srovnání tak obsadil celkové 72. místo.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (4,32 %), který se umístil na 60. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti únoru 2020, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 14. příčce, tak doznal rekordní pokles o 46 příček. Přesto je okres Cheb jediným okresem v Karlovarském kraji, kdy se růst nezaměstnanosti zastavil. Ve zbývajících dvou okresech našeho kraje podíl nezaměstnaných stále narůstá.


Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 40 okresech ČR. Nejvíce se zvýšil počet nezaměstnaných v okresech Mladá Boleslav (o 8,0 %), Praha (o 7,8 %) a  Karlovy Vary (o 7,3 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve zbývajících 37 okresech, největší pak v okresech Břeclav (o 8,8 %), Český Krumlov (o 8,5 %) a  Znojmo (o 7,3 %).

Na konci června 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 037 volných pracovních míst, z toho 16,0 % pro absolventy a mladistvé a 2,1 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst se tak meziměsíčně snížila o 6,1 %. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (12 393) a Jihomoravském kraji (6 807). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 395) a ve Středočeském kraji (1 310).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (3,11) a našem kraji (2,02), což je o 1,21 uchazeče více, než dosáhl celorepublikový průměr (0,81). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,33) a  Pardubickém kraji (0,36).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,22 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci května zde připadalo na 1 volné pracovní dokonce více než 5 uchazečů (5,26).

Zdroj: Český statistický úřad


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.