Krajské volby 2020, proč jít k volbám

Na podzim budou krajské volby.

Poslední krajské volby se konaly v roce 2016. Další se konají o čtyři roky později, tedy v letošním roce, a to konkrétně v termínu 2. a 3. října. První den probíhá hlasování od 14:00 do 22:00, druhý den od 8:00 do 14:00. 

Kdo může kandidovat a kdo volit

Právo být volen a členem zastupitelstva kraje může být občan, který dosáhl minimálně 18 let.

Právo volit má každý svéprávný státní občan ČR, který minimálně ve druhý den voleb dosáhne věku 18 let a zároveň je přihlášen k trvalému pobytu v obci, jež náleží územnímu obvodu kraje. 

Volební systém

Specifické pro volby do krajských zastupitelstev je to, že mohou kandidovat pouze politické strany, hnutí a jejich koalice.

I v těchto volbách je volební klauzule, opět se jedná o hranici 5 %, které musí strany, hnutí nebo koalice dosáhnout, aby postoupily k rozdělování mandátů.

Každý volič může využít preferenčních hlasů – maximálně 4 preferenční hlasy na jedné kandidátce. V rámci jednotlivých volebních obvodů se rozdělují mandáty poměrným volebním systémem v podobě D’Hondtova dělitele, tentokrát ale modifikovaného. (Více informací si můžete přečíst na stránkách Českého statistického úřadu v článku: Metody pro přepočet hlasů na mandáty)

Do zastupitelstev kraje je voleno nejméně 45 členů zastupitelstva, nejvíce 65 členů. Počet je určen počtem obyvatel daného kraje – do 600 tisíc obyvatel 45 členů, od 600 tisíc do 900 tisíc obyvatel 55 členů, nad 900 tisíc obyvatel je to 65 členů.

Voličský průkaz

Při krajských volbách může volič v případě své nepřítomnosti v době voleb požádat o voličský průkaz. Ten mu umožňuje volit v jiném volebním okrsku. Může tak učinit osobně na obecním úřadu nejpozději 7 dnů před začátkem voleb nebo prostřednictvím datové schránky. Vydání voličského průkazu probíhá osobně nebo je zaslán poštou.

Zdroj: Seznam zprávyProč jít na podzim volit?

Letos na podzim budeme volit politiky do kraje a do Senátu. Lidé o krajské volby většinou nejeví moc velký zájem, takže jich chodí k urnám většinou 30 – 40 procent. Přitom v krajském zastupitelstvu se rozhoduje o několika významných oblastech života: o zdravotnictví, sociální péči, středním školství nebo například dopravě. 

Většina zdravotnických a sociálních zařízení, jakož i správa silnic, zajištění dopravní obslužnosti v regionu a střední školy patří právě do kompetence krajů. Protože se nás právě tyto oblasti dotýkají přímo, je důležité krajské volby nepodceňovat a účastnit se jich. Jedině tak totiž můžeme aktivně ovlivnit rozvoj našeho regionu minimálně na čtyři roky dopředu. 

Čím víc lidí přijde k volbám, tím větší šanci na zvolení mají nové a menší politické strany. Čím víc lidí přijde, tím víc hlasů získají lidé, kterým věříme. Čím víc lidí bude volit, tím větší je šance, že poměry v kraji změníme k lepšímu. 

Krajské a senátní volby letos připadají na 2. a 3. října. Nezapomeňme na ně, dejme hlas svému favoritovi a nebojme se, že se do zastupitelstva kraje nedostane.

Autor: Redakce


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.