Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2020

V 1. čtvrtletí roku 2020 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 536 stavebních povolení, což je o 58, tj. o 12,1 % více než ve stejném období minulého roku.

Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 1,872 mld. Kč. Ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k navýšení této hodnoty, a to 39,7 %.

V České republice bylo v 1. čtvrtletí roku 2020 vydáno celkem 19 469 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení téměř ve většině regionech ČR, výjimku tvořily pouze Hl. město Praha (pokles o 18,6 %), dále kraje Ústecký (pokles o 15,6 %), Olomoucký (pokles o 6,7 %) a Moravskoslezský (pokles o 0,7 %).

Ve sledovaném období bylo již tradičně nejvíce stavebních povolení získáno ve Středočeském kraji (4 067). Nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku dosáhl s růstem 12,1 % náš region, za ním následoval např. kraj Vysočina (10,4 %), kraj Královéhradecký (8,8 %) a Zlínský (8,1 %).

https://www.firmamagnet.cz/index.php/2020/05/05/vykup-nemovitosti-a-zpetny-leasing-nemovitosti/

V 1. čtvrtletí roku 2020 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 536 stavebních povolení, což je o 58, tj. o 12,1 % více než ve stejném období minulého roku. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na novou výstavbu inženýrských staveb (38,6 %) a stavby bytových budov (32,3 %).

Z meziokresního srovnání vyplývá, že nejméně stavebních povolení bylo ve sledovaném období vydáno v okrese Sokolov (110), naopak nejvíce jich získali obyvatelé okresu Karlovy Vary (252). Okres Karlovy Vary se současně ve srovnání s předešlým obdobím minulého roku vyznačoval nejvyšším nárůstem celkového počtu vydaných stavebních povolení, a to o 34,0 %.

Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno na inženýrské stavby (90) a na stavby bytových budov (87). Meziroční nárůst počtu vydaných stavebních povolení byl zaznamenán také v okrese Sokolov (o 17,0 %), naopak v okrese Cheb bylo oproti stejnému období minulého roku vydáno stavebních povolení méně, a to o 11,2 %.

Orientační hodnota staveb za 1. čtvrtletí roku 2020, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice 90,37 mld. Kč, v porovnání s 1. čtvrtletím předchozího roku tedy o 1,4 % méně. Pokles orientační hodnoty staveb byl ve srovnání se shodným obdobím minulého roku zaznamenán ve čtyřech regionech ČR, a to v Libereckém (o 27,4 %), Jihočeském (o 21,3 %), Jihomoravském (o 13,4 %) a Olomouckém (o 9,2 %). Naopak Karlovarský kraj zaznamenal ve srovnávaném období nárůst o 39,7 % (téměř na 1,9 mld. Kč) a v mezikrajském srovnání se tak bez územně nerozdělených oblastí umístil dokonce na 1. místě pomyslného žebříčku. Druhý nejvyšší meziroční nárůst orientační hodnoty staveb vykázal Ústecký kraj (o 37,6 %) následován krajem Plzeňským (o 33,8 %).

https://www.firmamagnet.cz/index.php/nebankovni-pujcky/

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadala v Karlovarském kraji více než třetina (35,1 %) na novou nebytovou výstavbu, pětina na nové inženýrské stavby a 18,3 % na novou bytovou výstavbu.

Ve sledovaném období došlo v Karlovarském kraji k významnému růstu orientační hodnoty staveb, a to více než o jednu třetinu (39,7 %).

Toto zvýšení bylo ovlivněno zejména údaji za okres Cheb, kde byl zaznamenán meziroční nárůst dokonce o 82,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla v okrese Cheb nejvíce orientační hodnota nebytových staveb u nové výstavby, a to téměř sedmkrát. K nárůstu orientační hodnoty staveb došlo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku také v okrese Karlovy Vary, a to o 42,9 %. Naopak v okrese Sokolov se orientační hodnota staveb ve srovnání s minulým rokem o 18,9 % snížila. 

Meziroční nárůst téměř o jednu čtvrtinu (24,6 %) zaznamenala v Karlovarského kraji také průměrná hodnota na jedno stavební povolení a dosáhla tak ve sledovaném období výše 3 493 tis. Kč. Avšak i přes tento vysoký nárůst byla průměrná hodnota na jedno stavební povolení v našem regionu 4. nejnižší v celé ČR.

Nejvyšších průměrných hodnot na 1 stavební povolení vykázalo tradičně Hl. město Praha (14 542 tis. Kč) a Ústecký kraj (8 147 tis. Kč), ostatní kraje následovaly již s významnějším odstupem. Nejnižší hodnota připadající v průměru na 1 stavební povolení byla zaznamenána v Jihočeském kraji, kde dosáhla výše 2 807 tis. Kč.

Zdroj: Český statistický úřad


 

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.