Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2020 opět mírně snížil, a to důsledkem přirozeného i migračního úbytku obyvatelstva. Na konci března 2020 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 331 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 31. 3. 2020 celkem 294 331 obyvatel, z toho 148 863, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí 2020 doznal od začátku roku úbytek o 333 osob, a to především vlivem záporného přirozeného přírůstku (-277 osob), tj. převahou zemřelých nad narozenými, ale i záporného migračního přírůstku (-56 osob).

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2020, se počet obyvatel ve všech okresech Karlovarského kraje snížil. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Sokolov, a to o 174.

Od 1. ledna do 31. března 2020 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 673 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně mírně zvýšil, a to o 1,3 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 44,9 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 20,4 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji se jich 449, tj. 66,7 % narodilo mimo manželství. Jedná se o nejvyšší podíl v rámci celé České republiky. Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (69,6 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (63,6%).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 30 028 osob, což bylo o 170 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 34 občanů více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 950, z toho bylo 489 mužů a 461 žen. Mezi zemřelými jich bylo v našem kraji nejvíce ve věku 70 až 79 let (30,6 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených činila v kraji 3,0 ‰.

V 1. čtvrtletí 2020 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 102 sňatků, nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (39,2 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 46 % takových, kde oba snoubenci byli svobodni.

Ve stejném období bylo rozvedeno celkem 169 manželských párů. Společný návrh na rozvod podalo 80 manželů, tj. 47,3 % ze všech rozvodů. Ve více než v  polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V 1. čtvrtletí 2020 se na území České republiky přistěhovalo 16 083 osob a 11 875 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 769 obyvatel, z toho bylo 55,1 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 55,8 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 44,2 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 825 obyvatel. Do jiných krajů se odstěhovalo 74,8 % všech vystěhovaných a do ciziny 25,2 %.

Zdroj: Český statistický úřad


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.