Nezaměstnanost v Karlovarském kraji. Drtivý dopad koronavirové krize

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci dubna 2020 celkem 8 591 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 083 dosažitelných.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 4,26 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 1,54 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov, nejvyšší meziměsíční nárůst nezaměstnanosti vykázal okres Cheb.

Meziměsíční ukazatel vzrostl o 2 110 uchazečů o zaměstnání, tj. o 32,6 %!

V Karlovarském kraji bylo k 30. 4 2020 evidováno na úřadech práce celkem 8 591 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 083, tj. 94,1 % dosažitelných. Tento ukazatel meziměsíčně vzrostl o 2 110 uchazečů o zaměstnání, tj. o 32,6 %. Téměř polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (49,7 %, tj. 4 272 žen). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci dubna celkem 293 (3,4 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 718 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 13,1 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,8 let a oproti stejnému období minulého roku byl tak zaznamenán pokles průměrného věku nezaměstnaných o 1,2 roku.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 4. 2020, zjistíme, že téměř polovina osob měla základní nebo dokonce žádné vzdělání (3 807). Více než 70 % všech uchazečů o zaměstnání v našem kraji bylo evidováno na úřadech práce maximálně 6 měsíců, téměř tři čtvrtiny z nich přitom sehnalo zaměstnání do tří měsíců.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 400 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho 50,7 % tvořily ženy. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (954, tj. 39,8 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 30. 4. 2020 v našem kraji činila 8 949 Kč.

V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj k 30. 4. 2020 třetího nejvyššího podílu nezaměstnaných (4,26 %) po Moravskoslezském (5,04 %) a Ústeckém (4,75 %) kraji. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,40 %) a v Pardubickém kraji (2,53 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,97 % a v meziokresním srovnání tak obsadil celkové 67. místo.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (3,71 %), který se umístil na 52. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti březnu, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 19. příčce tak doznal rekordní pokles o 33 příček. V tomto okrese se tak velmi výrazně projevily dopady současného vývoje v souvislosti s pandemií nového koronaviru, kdy např. nemohli tzn. pendleři jezdit za prací do Německa, proto se v průběhu sledovaného měsíce zaevidovali na úřadech práce či došlo k propouštění zaměstnanců v hotelech, lázeňských zařízeních, službách apod.

Podíl nezaměstnaných v okrese Cheb doznal prudké meziměsíční navýšení o 1,36 procentního bodu, významný nárůst byl zaznamenán i v okrese Karlovy Vary, a to o 1,20 procentního bodu. Nejmírnější byl nárůst tohoto ukazatele v okrese Sokolov (o 0,86 procentního bodu), který i přesto nadále zůstává okresem s nejvyšší nezaměstnaností

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech ČR. Nejvíce se zvýšil počet nezaměstnaných v našem kraji a to konkrétně v okrese Cheb (o 53,0 %). Následovaly okresy Praha-východ (nárůst o 36,1 %) a Karlovy Vary (nárůst o 35,1 %).

Na konci dubna roku 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 575 volných pracovních míst, z toho 17,8 % pro absolventy a mladistvé a 2,1 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst se tak meziměsíčně snížila o 6,8 %. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 586) a Plzeňském kraji (9 627). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 214) a ve Středočeském kraji (1 203).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,77) a Ústeckém kraji (1,75). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,28) a v Plzeňském kraji (0,35). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,54, což je o 0,78 uchazeče více, než dosáhl celorepublikový průměr (0,76).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,96 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 4,64 uchazeče.

Zdroj: Český statistický úřad


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.