Kriminalita v Karlovarském kraji

V roce 2019 bylo v Karlovarském kraji spácháno celkem 5 735 trestných činů, což je o 13,9 % více než v předešlém roce.

Nejvíce registrovaných trestných činů bylo zaznamenáno v okrese Karlovy Vary (2 318). Objasnit se podařilo ve stejném období celkem 3 557 trestných činů, tedy o 5,1 % více než v roce 2018.

V Karlovarském kraji bylo v roce 2019 podle údajů Policejního prezidia ČR spácháno 5 735 trestných činů, ve srovnání s předcházejícím rokem tak došlo k jejich nárůstu o 13,9 %. Počet zjištěných trestných činů se meziročně zvýšil ve všech krajích s výjimkou Libereckého a Zlínského. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo současně k meziročnímu nárůstu počtu registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel, a to opět téměř ve všech regionech ČR. Výjimku tvořily pouze kraje Liberecký a Zlínský.

Početně nejvíce registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel bylo již tradičně evidováno v Hl. městě Praze (37,9), naopak nejméně jich bylo registrováno ve Zlínském kraji (10,6). Karlovarský kraj obsadil v mezikrajském srovnání s hodnotou 19,5 registrovaného trestného činu na 1 000 obyvatel čtvrté místo pomyslného žebříčku.

Z hlediska klasifikace trestných činů z celkového počtu trestných aktivit spáchaných v Karlovarském kraji spadaly téměř tři čtvrtiny (4 118, tj. 71,8 %) do oblasti obecné kriminality, přičemž čtvrtinu obecné kriminality tvořily prosté krádeže. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu zjištěných trestných činů podílela pouze 11,1 %.

V meziokresním srovnání zaznamenal nejvyšší podíl trestné činnosti okres Karlovy Vary (40,4 %). Naopak nejméně trestných činů bylo vykázáno v okrese Sokolov (26,4 %). Ve stejném okrese se současně kriminalistům podařilo objasnit nejvíce trestných činů, a to 66,4 %. Nejméně úspěšní byli naopak kriminalisté v okrese Karlovy Vary, ve kterém objasnili 57,9 % trestných činů. Více než třetinu obecných činů představovaly prosté krádeže (35,5 %), krádeže vloupáním činily 16,8 % z celkového počtu obecných trestných činů.

Policejním orgánům se podařilo v roce 2019 objasnit celkem 3 557 trestných činů, což představuje úspěšnost 62,0 % a ve srovnání s předcházejícím rokem se tak podíl objasněných trestných činů v kraji zvýšil o 5,1 %. V mezikrajském srovnání úspěšnosti v objasňování trestné činnosti se karlovarští kriminalisté umístili na 6. místě. Nejlepšího výsledku dosáhl Zlínský kraj (67,0 %), naopak nejnižší podíl objasněných trestných případů vykázalo tradičně Hl. město Praha (22,4 %).

Zdroj: Český statistický úřad


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.