Důstojné stáří – základ naší společnosti

Důstojné stáří musí být základním pilířem naší společnosti. Zní to dost banálně a samozřejmě, asi tak jako zní nadpis tohoto komentáře.

Stáří znamená moudrost, zkušenosti a nadhled. Pro mě, jako pro mladého člověka, to je ještě daleko, ale každý jednou bude starý a budeme ve věku, kdy budeme potřebovat pomoct od svého okolí. Moc bych si přál, abychom se s těmito vlastnostmi, tedy moudrostí, zkušeností a nadhledem dokázali dívat na naše seniory. A to jednak optikou demografické křivky a toho neúprosného faktu, že populace stárne a že seniorů v poměru k produktivní části obyvatel bude stále přibývat. Průměrný věk dožití se zvyšuje, porodnost klesá a celkově nás v České republice neubývá jen díky migraci. Přitom všichni chceme právě ono důstojné stáří zachovat jako klíčovou hodnotu říkající o nás, že jsme moderní a civilizovaní.

Trikolóra nabízí ve svých programových cílech několik docela jasných a konkrétních opatření, která by mohla tento společenský problém řešit. Co tedy chceme?

V principu to, aby se staří lidé mohli více spoléhat na své děti, a to například v možnosti převedení jednoho procenta daně z příjmu pro rodiče či prarodiče, kteří jsou v penzi na důchod. Toto opatření jednoznačně podporuje mezigenerační solidaritu mezi dětmi a jejich rodiči a zároveň posiluje vztah občana ke státu.

Dalším návrhem Trikolóry je systémová podpora pečujících osob o své blízké tak, aby tito lidé nebyli trestáni za to, že se o své blízké v době svého produktivního věku starali. Důležitý akcent v našem programu je v zachování domácího prostředí pro seniory tím, že budeme maximálně podporovat zdravotně-sociální péči v domácím prostředí. Je dlouhodobě neufinancovatelný rostoucí počet lůžek v domovech pro seniory a domov musí být tou první volbou. S tímto souvisí i povinný příspěvek rodinných příslušníků na příbuzné, kteří budou v domovech pro seniory či jiných podobných zařízeních.

Všechna tato opatření vychází z naší základní představy, že rodina a domov jsou pro nás ty nejsilnější hodnoty, které chceme ochraňovat a posilovat. Že naše babičky a dědečkové si zaslouží plnou podporu v rámci rodiny, oproti sociálním zařízením, pokud je to jen trochu možné. Což není vždy, ale od toho je tu ten stát. Chceme právě na rodinu přenést hlavní odpovědnost za starání se o své blízké, které k tomu chceme řádným způsobem podpořit a motivovat. Jenom tak se může společnost modernizovat, rozumně ekonomicky fungovat a přitom se vrátit ke kořenům.

Autor: Ing. Matěj Drbohlav MBA, krajský místopředseda Trikolóra Karlovarský krajZajímají nás vaše názory na aktuální témata v Karlovarském kraji. Své náměty a příspěvky můžete psát na email: karlovarky@gmail.com 

Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor a redakce texty neupravuje. Články v „Blogu“ občana nevyjadřují názory redakce.

RedakceSdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.