Zákon o realitním zprostředkování – informace pro podnikatele

Upozornění pro podnikatele: Změna zákona o realitním zprostředkování – prodloužení lhůty k doložení odborné způsobilosti do 3. 3. 2021

Dne 25. 4. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů.

Zákonem se pro stávající podnikatele v realitní činnosti prodlužuje lhůta pro doložení dokladů odborné způsobilosti a ohlášení živnosti vázané „Realitní zprostředkování“ do 3. 3. 2021 (původní lhůta byla stanovena do 3. 9. 2020).

Začínající podnikatelé, pouze fyzické osoby, mohou přechodně do 25. 10. 2020  vykonávat realitní činnost na základě živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti 58. „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“.

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (účinný od 3. 3. 2020).

– Činnost realitního zprostředkovatele se zařazuje do nové vázané živnosti „Realitní zprostředkování“.

– Stanovuje se odborná způsobilost, která se vyžaduje nejen na podnikatelích a odpovědných zástupcích, ale též po osobách, které fakticky realitní zprostředkování vykonávají.

– Požadovaná odborná způsobilost pro podnikatele, resp. odpovědného zástupce je následující:

  • a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
  • b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
  • c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • d) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

– V živnosti volné se obor č. 58 nově vymezuje jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“. Změna názvu bude provedena v živnostenském rejstříku automaticky.

– Zavádí se povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za případně způsobenou újmu.

– Stanovuje se písemná forma pro smlouvu o realitním zprostředkování.

– Podmínku bezúhonnosti musí splňovat podnikatel – fyzická osoba, u právnické osoby skutečný majitel a též fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v obdobném postavení.

– Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování na základě volné živnosti a hodlá v činnosti pokračovat, je povinen před uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 3. 3. 2021, ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti (doložení praxe u těchto podnikatelů se nevyžaduje). Ohlášení živnosti v těchto případech nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím lhůty oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká.

– Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živnosti „Realitní zprostředkování“ pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti dle přílohy č. 5 živnostenského zákona nejpozději do 2 let od účinnosti zákona, tj. do 3. 3. 2022.

– Požadovaná odborná způsobilost pro osoby, které pro podnikatele činnosti v rámci uvedené vázané živnosti vykonávají:

  • a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
  • b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,
  • c) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
  • d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
  • e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

Dotazy, týkající se změn živnostenského zákona, vyvolaných zákonem o realitním zprostředkování, můžete směřovat na pracovníky registračního oddělení živnostenského úřadu na telefonních číslech: 353 152 693, 353 152 690, 353 152 694, 353 152 696.

Bližší informace – Obecní živnostenský úřad

 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.