Nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka pracovních míst

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci března 2020 celkem 6 481 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 910 dosažitelných.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 3,11 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 1,08 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 3. 2020 evidováno na úřadech práce celkem 6 481 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 910, tj. 91,2 %, dosažitelných. Téměř polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (49,5 %, tj. 3 206 žen). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci března celkem 251 (3,9 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 677 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 13,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,5 let a oproti stejnému období minulého roku byl tak zaznamenán pokles průměrného věku nezaměstnaných o 0,6 roku.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 3. 2020, zjistíme, že téměř polovina osob měla základní nebo dokonce žádné vzdělání (3 188). Přibližně 70 % všech uchazečů o zaměstnání v našem kraji bylo evidováno na úřadech práce maximálně 6 měsíců, přitom téměř polovina z nich sehnala zaměstnání do tří měsíců.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji mělo celkem 1 970 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho 49,4 % tvořily ženy. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (771, tj. 39,1 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 31. 3. 2020 v našem kraji činila 8 718 Kč.

V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj k 31. 3. 2020 čtvrtého nejvyššího podílu nezaměstnaných (3,11 %). Nejnižší podíly nezaměstnaných byly zaznamenány v Hlavním městě Praze (1,98 %) a v Pardubickém kraji (2,25 %), naopak nejvyšší byly evidovány v kraji Moravskoslezském (4,60 %) a Ústeckém (4,26 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov.

Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,11 % a v meziokresním srovnání tak obsadil celkově 65. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (2,35 %), který se umístil na 19. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Na konci března roku 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 980 volných pracovních míst, z toho 17,9 % pro absolventy a mladistvé a 2,3 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 515) a v Plzeňském kraji (10 018). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 203) a v Jihomoravském kraji (1 242).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,54) a Ústeckém kraji (1,54). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,24) a v Plzeňském kraji (0,30). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,08, což je o 0,42 uchazeče více, než dosáhl celorepublikový průměr (0,66).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,62 uchazeče o zaměstnání. Naopak horší bilanci uvádí okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 3,72 uchazeče.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 44 okresech ČR, nejvyšší v okresech Jindřichův Hradec (o 22,0 %), Strakonice (o 10,9 %) a Znojmo (o 9,7 %). Naopak meziměsíční nárůst nezaměstnanosti evidovali ve 33 okresech ČR, zejména v okresech Cheb (o 8,2 %), Praha-východ (o 8,1 %) a Praha-západ (o 5,1 %).

Ve všech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil, přičemž nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v okrese Cheb (o 8,2 %).

Zdroj: Český statistický úřad


Hledáte si novou práci? Prohlédněte si aktuální nabídku volných pracovních míst v Karlovarském kraji.

Nabídku volných pracovních míst najdete zde. Číst více…


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.