Karlovy Vary – školy zapíší děti v dubnu

Mimořádná opatření vlády se promítnou i do termínů a formy zápisů do základních škol.

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí a přihlášky bude možné podávat korespondenčně – poštou, datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem. Ve výjimečných případech, výhradně po předchozí telefonické dohodě s odpovědnými pracovníky zvolené základní školy, bude možné podat přihlášku také osobně.  

S výjimkou ZŠ a ZUŠ Šmeralova budou mít rodiče budoucích prvňáčků možnost vyřídit veškeré náležitosti zápisu v průběhu celého dubna.

Bližší informace a příslušné formuláře k zápisům pro následující školní rok 2020/2021 najdete na webových stránkách jednotlivých základních škol.

Statutární město Karlovy Vary je zřizovatelem celkem 10 základních škol, ve kterých děti mohou plnit povinnou školní docházku.


Základní škola Příjem žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky Další informace

(webové stránky školy)

ZŠ 1. máje 1 1. 4. až 30. 4. 2020 www.skoladvory.cz
ZŠ Krušnohorská 11 1. 4. až 30. 4. 2020 www.zsruzovyvrch.edupage.org
ZŠ Poštovní 19 1. 4. až 30. 4. 2020 www.zskvary.cz
ZŠ Truhlářská 19 1. 4. až 30. 4. 2020 www.zstruhlarska.cz
ZŠ Konečná 25 1. 4. až 30. 4. 2020 www.zskonecna.webnode.cz
ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 1. 4. až 21. 4. 2020 www.zsazus.cz
ZŠ jazyků, Libušina 31 1. 4. až 30. 4. 2020 www.jazkvary.cz
ZŠ Dukelských hrdinů,

Moskevská 25

1. 4. až 30. 4. 2020 www.zsdukla.cz
ZŠ J. A. Komenského,

Kollárova 19

1. 4. až 30. 4. 2020 www.zskomenskeho-kv.cz
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, Mozartova 7 1. 4. až 30. 4. 2020 www.zsdys.cz

Zápisy do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020/2021

V souladu s ustanovením § 36 školského zákona se v průběhu měsíce dubna konají zápisy do 1. tříd základních škol.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy „Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021“.

  • Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
  • Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
  • Při podání přihlášky budou upřednostněny způsoby podání, které nevyžadují osobní přítomnost zákonného zástupce dítěte ve škole (pošta, datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem). Ve výjimečných případech je možné podat přihlášku také osobně, vždy však po předchozí telefonické dohodě s odpovědnými pracovníky základní školy.  

Přípravné třídy základní školy

Na vybraných základních školách na území Statutárního města Karlovy Vary budou i v následujícím školním roce otevřeny přípravné třídy, které jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně však děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.  

V případě dostatečného zájmu rodičovské veřejnosti budou přípravné třídy otevřeny na školách:

  • Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1
  • Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19
  • Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 31
  • Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.